Hiện đại hóa ngành bảo hiểm cả về quản lý và tinh thần phục vụ

25/01/2017 17:09
N.Thảo
(GDVN) - Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam nhấn mạnh yêu cầu này tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017.

Tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017, Bảo hiểm xã hội Việt Nam xác định nhiệm vụ quan trọng của toàn thể cán bộ công nhân viên cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam trong năm 2017 là tập trung nêu cao tinh thần chủ động để nâng cao hiệu quả hoạt động, nhiệm vụ chính trị của ngành, đồng thời triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại hóa ngành bảo hiểm xã hội để nâng cao hiệu quả phục vụ…

Nâng cao hiệu quả quản lý

Báo cáo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam nhận định: Năm 2016, tình hình kinh tế - xã hội của đất nước vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, tác động trực tiếp đến việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (biến động kinh tế thế giới, hạn hán kéo dài tại Tây Nguyên, Tây Nam Bộ; lũ lụt bất thường và sự cố ô nhiễm môi trường biển tại miền Trung…).

Tuy nhiên, năm 2016 cũng ghi nhận là một năm thành công của Bảo hiểm xã hội  Việt Nam khi hoàn thành vượt mức kế hoạch các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp vượt 1,5% kế hoạch giao, trong đó số tham gia bảo hiểm y tế bao phủ 81,7% dân số, vượt 2,7% so với chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao. 

Số thu vượt 1,3% kế hoạch (tăng 18,5% so với năm trước) trong khi số nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp được kiểm soát, giảm về số tiền và tỷ lệ trên số phải thu so với cuối năm 2015. 

Đến 31/12/2016, số nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp là 7.795 tỷ đồng, chiếm 3,3% so với số phải thu (năm 2015 là 9.920 tỷ đồng, chiếm 4,88% so với số phải thu). 

Hiện đại hóa ngành bảo hiểm cả về quản lý và tinh thần phục vụ ảnh 1
Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thị Minh phát biểu chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam- ảnh nguồn Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn cũng cho thấy nhiều điểm nhấn đáng chú ý.

Bên cạnh hoàn thiện các điều kiện thực hiện chức năng thanh tra của ngành, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng đã trực tiếp thanh tra, kiểm tra tại 16 tỉnh, thành phố và chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương kiểm tra, phối hợp thanh tra và kiểm tra tại 13.911 đơn vị. 

Qua kiểm tra đã phát hiện, chấn chỉnh các hành vi sai phạm, yêu cầu truy thu, thu hồi hàng chục tỷ đồng về quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế…

Trong năm 2016, công tác tuyên truyền tiếp tục được chú trọng với nội dung, hình thức phù hợp với thực tế, đa dạng và có tính tương tác cao.

Trong năm 2016 đã có trên 4.500 tin, bài về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được đăng tải, phát sóng trên các phương tiện thông tin đại chúng, tăng 1,5 lần so với năm 2015. 

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng phối hợp tổ chức thành công cuộc thi sáng tác tranh cổ động về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và Giải báo chí toàn quốc về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2015- 2016. 

Các đơn vị truyền thông của ngành như Báo Bảo hiểm xã hội, Tạp chí Bảo hiểm xã hội, Website Bảo hiểm xã hội có nhiều đổi mới trong hoạt động, chủ động đề xuất định hướng tuyên truyền, năng động trong khai thác và cung cấp thông tin, chấp hành đúng mục tiêu, tôn chỉ trong quá trình hoạt động. 

Hiện đại hóa ngành bảo hiểm cả về quản lý và tinh thần phục vụ ảnh 2

Siết chặt kiểm soát chi, ngăn chặn trục lợi bảo hiểm y tế

Trong năm 2016, nhiều các gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt đã được khen thưởng kịp thời, nhân rộng trong các phong trào và đợt thi đua chuyên đề về giao dịch điện tử, cải cách thủ tục hành chính, công tác thu và giảm nợ, phát triển đối tượng, lập danh sách hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế…

Nhiều hoạt động phục vụ định hướng hiện đại hóa ngành bảo hiểm xã hội đã được Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các đơn vị tiếp tục triển khai, thực hiện hiệu quả:

Tham mưu, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chiến lược hội nhập quốc tế của Ngành Bảo hiểm xã hội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”;

Triển khai dự án “Hệ thống lưu trữ hồ sơ điện tử Ngành Bảo hiểm xã hội” nhằm số hóa tài liệu; tiếp tục cắt giảm thủ tục hành chính, giảm thời gian giao dịch của doanh nghiệp với cơ quan bảo hiểm xã hội xuống còn 45 giờ/năm.

Đặc biệt, trong năm 2016, ngành bảo hiểm xã hội đã thực hiện 2 dự án công nghệ thông tin có ảnh hưởng lớn đến quá trình hiện đại hóa của ngành.

Đó là Hệ thống kết nối, liên thông giữa cơ quan bảo hiểm xã hội và các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên toàn quốc để cung cấp, tra cứu dữ liệu thẻ bảo hiểm y tế và giám định chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế phát sinh. Hiện đã kết nối thành công với 99,5% cơ sở khám chữa bệnh trên toàn quốc. 

Dự án thứ hai là Hệ thống cơ sở dữ liệu hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế- nền tảng hình thành cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Dự án được Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và chính quyền các địa phương phối hợp xây dựng, đã cơ bản thu thập thông tin 100% dân số cả nước và đồng bộ dữ liệu cấp thẻ bảo hiểm y tế cho 65,7 triệu người. 

Trên cơ sở đó, thời gian tới sẽ triển khai hệ thống cấp số định danh và quản lý bảo hiểm y tế hộ gia đình để tạo thuận lợi cho đơn vị, cá nhân khi giao dịch và nâng cao hiệu quả quản lý, phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế…

Đổi mới để nâng cao chất lượng hoạt động

Tham luận của các đơn vị nghiệp vụ như Vụ Thanh tra, Kiểm tra, Ban Thu, Ban Thực hiện chính sách Bảo hiểm y tế, Vụ Tổ chức cán bộ… chia sẻ những vướng mắc phát sinh trong các nhiệm vụ mới của ngành, đồng thời nhấn mạnh tính chủ động, kịp thời trong công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo ngành đã giải quyết dứt điểm những vướng mắc này, tạo thuận lợi cho các đơn vị trong tổ chức thực hiện. 

Các đại biểu cũng bày tỏ mong muốn các đơn vị trong ngành thực hiện công tác phối hợp tốt hơn nữa về các nội dung mới hỗ trợ cho hoạt động nghiệp vụ của ngành như công tác thanh tra, ứng dụng công nghệ thông tin, tuyên truyền…

Tại hội nghị, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thị Minh đã trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 1 đơn vị và 2 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc là Văn phòng đại diện của Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh; bà Lê Thị Thanh Việt - Trưởng Phòng Kế hoạch tổng hợp (Vụ Kế hoạch- Tài chính) và ông Nguyễn Tiến Lực - Trưởng phòng Hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội (Trung tâm lưu trữ Bảo hiểm xã hội Việt Nam).

Vụ Thi đua Khen thưởng cũng công bố quyết định tặng Bằng khen của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho 16 tập thể và 14 cá nhân đã có thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác xây dựng, triển khai hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế của Ngành; Bằng khen của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho 17 tập thể và 96 cá nhân trong và ngoài ngành có thành tích xuất sắc trong công tác lập danh sách hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Đức Toàn - Chủ tịch Công đoàn cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, với vai trò là tổ chức đại diện, bảo vệ quyền và các lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công đoàn cơ quan đã tham gia tích cực, đầy đủ và có trách nhiệm vào việc giám sát, đảm bảo quyền lợi đầy đủ cho cán bộ công chức như quy hoạch, bổ nhiệm, nâng lương, chuyển xếp ngạch, bậc lương, đào tạo…

Trình bày kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cơ quan Bảo hiểm xã hội, bà Hoàng Thị Kim Dung - Trưởng Ban Thanh tra nhân dân ghi nhận những chuyển biến tích cực về nhiệm vụ giám sát đối với các hoạt động của Bảo hiểm xã hội Việt Nam có liên quan đến quyền lợi của người lao động như thực hiện cơ chế dân chủ; giám sát nâng lương định kỳ, trước niên hạn; môi trường làm việc; chăm lo đời sống công chức viên chức…

Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam - ông Nguyễn Đình Khương phát động nội dung thi đua yêu nước cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2017 với chủ đề: “Hiệu quả - Kỷ cương - Thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”. Kêu gọi toàn thể cán bộ công chức, viên chức phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, trí tuệ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2017.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam - bà Nguyễn Thị Minh đánh giá: Kết quả năm cho thấy nhiều nỗ lực của ngành bảo hiểm xã hội, từ cá nhân cho tới các đơn vị, tập thể trong thực hiện nhiệm vụ.

Trong năm qua, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng đã quan tâm, bổ sung các điều kiện phục vụ cho hoạt động của ngành.

Tuy nhiên, mỗi năm lại có những yêu cầu mới về công việc, nhiệm vụ mới, mỗi cá nhân, tập thể phải có những sáng tạo, tìm tòi giải pháp để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.

Bà Minh mong muốn sẽ xây dựng được bộ quy tắc ứng xử và văn hóa công sở có tính chất riêng của cơ quan bảo hiểm xã hội - cơ quan phục vụ, mang chính sách của Đảng và Nhà nước tới nhân dân. Theo đó, hiện đại hóa ngành bảo hiểm xã hội cả về quản lý và tinh thần phục vụ.

Trong năm 2017, các đơn vị thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ tập trung vào hoàn thành các dự án, công trình đáp ứng môi trường và điều kiện làm việc hiện đại, chuyên nghiệp cho cán bộ công chức viên chức.

Phấn đấu mỗi cán bộ công chức viên chức cơ quan bảo hiểm xã hội vừa là chuyên gia, vừa là những tuyên truyền viên tích cực, hiệu quả trong phổ biến kiến thức pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người sử dụng lao động, người lao động và nhân dân; chấp hành nghiêm kỷ luật, đoàn kết, sẵn sàng phối hợp, chia sẻ, cùng nhau hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao…

N.Thảo