Hoàng Ngọc Vân, Hà Nội, Học viện Ngoại giao (1794)

29/05/2012 11:30
(GDVN) - Hoàng Ngọc Vân đến từ Hà Nội, hiện đang là sinh viên Học viện Ngoại giao. >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi
Hoàng Ngọc Vân, Hà Nội, Học viện Ngoại giao (1794) ảnh 1
Ngọc Vân là người nhanh nhẹn, năng động, ham học hỏi.
Hoàng Ngọc Vân, Hà Nội, Học viện Ngoại giao (1794) ảnh 2
Hoàng Ngọc Vân, Hà Nội, Học viện Ngoại giao (1794) ảnh 3
Hoàng Ngọc Vân, Hà Nội, Học viện Ngoại giao (1794) ảnh 4
Hoàng Ngọc Vân, Hà Nội, Học viện Ngoại giao (1794) ảnh 5
Hoàng Ngọc Vân, Hà Nội, Học viện Ngoại giao (1794) ảnh 6
Hoàng Ngọc Vân, Hà Nội, Học viện Ngoại giao (1794) ảnh 7
Hoàng Ngọc Vân, Hà Nội, Học viện Ngoại giao (1794) ảnh 8
Hoàng Ngọc Vân, Hà Nội, Học viện Ngoại giao (1794) ảnh 9
Hoàng Ngọc Vân, Hà Nội, Học viện Ngoại giao (1794) ảnh 10
Hoàng Ngọc Vân, Hà Nội, Học viện Ngoại giao (1794) ảnh 11
Hoàng Ngọc Vân, Hà Nội, Học viện Ngoại giao (1794) ảnh 12

Hoàng Ngọc Vân, Hà Nội, Học viện Ngoại giao (1794) ảnh 13
Hoàng Ngọc Vân, Hà Nội, Học viện Ngoại giao (1794) ảnh 14
Hoàng Ngọc Vân, Hà Nội, Học viện Ngoại giao (1794) ảnh 15
Hoàng Ngọc Vân, Hà Nội, Học viện Ngoại giao (1794) ảnh 16