Hoàng Thị Kim Xuân, Huế, ĐH dân lập Phú Xuân (1637)

22/05/2012 20:00
(GDVN) -Hoàng Thị Kim Xuân đến từ thành phố Huế, hiện đang là sinh viên trường  Đại Học dân lập Phú Xuân. >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi
Hoàng Thị Kim Xuân, Huế, ĐH dân lập Phú Xuân (1637) ảnh 1
Hoàng Thị Kim Xuân, Huế, ĐH dân lập Phú Xuân (1637) ảnh 2
Hoàng Thị Kim Xuân, Huế, ĐH dân lập Phú Xuân (1637) ảnh 3
Hoàng Thị Kim Xuân, Huế, ĐH dân lập Phú Xuân (1637) ảnh 4
Hoàng Thị Kim Xuân, Huế, ĐH dân lập Phú Xuân (1637) ảnh 5
Hoàng Thị Kim Xuân, Huế, ĐH dân lập Phú Xuân (1637) ảnh 6
Hoàng Thị Kim Xuân, Huế, ĐH dân lập Phú Xuân (1637) ảnh 7
Hoàng Thị Kim Xuân, Huế, ĐH dân lập Phú Xuân (1637) ảnh 8
Hoàng Thị Kim Xuân, Huế, ĐH dân lập Phú Xuân (1637) ảnh 9
Hoàng Thị Kim Xuân, Huế, ĐH dân lập Phú Xuân (1637) ảnh 10
Hoàng Thị Kim Xuân, Huế, ĐH dân lập Phú Xuân (1637) ảnh 11
Hoàng Thị Kim Xuân, Huế, ĐH dân lập Phú Xuân (1637) ảnh 12
Hoàng Thị Kim Xuân, Huế, ĐH dân lập Phú Xuân (1637) ảnh 13
Hoàng Thị Kim Xuân, Huế, ĐH dân lập Phú Xuân (1637) ảnh 14
Hoàng Thị Kim Xuân, Huế, ĐH dân lập Phú Xuân (1637) ảnh 15
Hoàng Thị Kim Xuân, Huế, ĐH dân lập Phú Xuân (1637) ảnh 16
Hoàng Thị Kim Xuân, Huế, ĐH dân lập Phú Xuân (1637) ảnh 17