Hoàng Thị Kim Yến, Hà Nội, Đại Học Lâm Nghiệp Việt Nam (1277)

10/05/2012 07:20
(GDVN) - Hoàng Thị Kim Yến đến từ Hà Nội hiện đang học tại Đại Học Lâm Nghiệp Việt Nam. >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi
Hoàng Thị Kim Yến, Hà Nội, Đại Học Lâm Nghiệp Việt Nam (1277) ảnh 1
Hoàng Thị Kim Yến, Hà Nội, Đại Học Lâm Nghiệp Việt Nam (1277) ảnh 2
Hoàng Thị Kim Yến, Hà Nội, Đại Học Lâm Nghiệp Việt Nam (1277) ảnh 3
Hoàng Thị Kim Yến, Hà Nội, Đại Học Lâm Nghiệp Việt Nam (1277) ảnh 4
Hoàng Thị Kim Yến, Hà Nội, Đại Học Lâm Nghiệp Việt Nam (1277) ảnh 5
Hoàng Thị Kim Yến, Hà Nội, Đại Học Lâm Nghiệp Việt Nam (1277) ảnh 6