Hoàng Thị Thúy Thương, Bắc Giang, ĐH Sao Đỏ (1667)

23/05/2012 17:40
(GDVN) - Hoàng Thị Thúy Thương, đến từ  Bắc Giang, hiện đang là sinh viên trường Đại Học Sao Đỏ. >Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi
 Hoàng Thị Thúy Thương, Bắc Giang, ĐH Sao Đỏ (1667) ảnh 1
 Hoàng Thị Thúy Thương, Bắc Giang, ĐH Sao Đỏ (1667) ảnh 2
 Hoàng Thị Thúy Thương, Bắc Giang, ĐH Sao Đỏ (1667) ảnh 3
 Hoàng Thị Thúy Thương, Bắc Giang, ĐH Sao Đỏ (1667) ảnh 4
 Hoàng Thị Thúy Thương, Bắc Giang, ĐH Sao Đỏ (1667) ảnh 5
 Hoàng Thị Thúy Thương, Bắc Giang, ĐH Sao Đỏ (1667) ảnh 6
 Hoàng Thị Thúy Thương, Bắc Giang, ĐH Sao Đỏ (1667) ảnh 7
 Hoàng Thị Thúy Thương, Bắc Giang, ĐH Sao Đỏ (1667) ảnh 8
 Hoàng Thị Thúy Thương, Bắc Giang, ĐH Sao Đỏ (1667) ảnh 9
 Hoàng Thị Thúy Thương, Bắc Giang, ĐH Sao Đỏ (1667) ảnh 10
 Hoàng Thị Thúy Thương, Bắc Giang, ĐH Sao Đỏ (1667) ảnh 11
 Hoàng Thị Thúy Thương, Bắc Giang, ĐH Sao Đỏ (1667) ảnh 12
 Hoàng Thị Thúy Thương, Bắc Giang, ĐH Sao Đỏ (1667) ảnh 13
 Hoàng Thị Thúy Thương, Bắc Giang, ĐH Sao Đỏ (1667) ảnh 14
 Hoàng Thị Thúy Thương, Bắc Giang, ĐH Sao Đỏ (1667) ảnh 15
 Hoàng Thị Thúy Thương, Bắc Giang, ĐH Sao Đỏ (1667) ảnh 16
 Hoàng Thị Thúy Thương, Bắc Giang, ĐH Sao Đỏ (1667) ảnh 17