Học viện Y Dược học cổ truyền VN vay tiền để chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ

16/03/2022 06:30
Trần Phương
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Cán bộ của Học viện kiêm nhiệm tại bệnh viện được nhận 2 lần thu nhập tăng thêm trong điều kiện bệnh viện không có khoản thu lớn hơn chi, phải vay tiền để chi.

Thanh tra Bộ Y tế đã có Kết luận số 02/KL- TTrB Kết luận thanh tra Việc chấp hành quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng và tiếp dân, xử lý giải quyết đơn tại Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam (sau đây gọi tắt là Học viện).

Trong 82 trang Kết luận, Thanh tra Bộ Y tế đã chỉ ra hàng loạt những sai phạm tồn tại trong nhiều năm xảy ra tại đơn vị này.

Vay tiền để chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ kiêm nhiệm

Theo Kết luận số 02/KL- TTrB của Bộ Y tế, về công tác tài chính, tại thời điểm thanh tra, học viện chưa thực hiện trích lập tạo nguồn cải cách tiền lương theo quy định. Chưa phê duyệt quyết toán các đơn vị trực thuộc. Qua kiểm tra ngẫu nhiên kinh phí tổ chức lớp kỹ thuật viên tác động cột sống của trung tâm mới và đào tạo theo nhu cầu xã hội ghi nhận một số nội dung chưa đúng quy định.

Riêng tại Bệnh viện Tuệ Tĩnh, việc chi tiền thu nhập tăng thêm, phúc lợi, khen thưởng không đúng theo Thông tư liên bộ Tài chính - Nội vụ, không sát với thực tế hoạt động kinh doanh của đơn vị, cụ thể:

Năm 2019, chi thu nhập tăng thêm, chi khen thưởng và chi phúc lợi với số tiền vượt mức so với số được phân bổ từ chênh lệch thu - chi dẫn đến thâm hụt tài chính năm 2019 trên 6,4 tỷ đồng.

Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam. Ảnh: Dangcongsan.vn

Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam. Ảnh: Dangcongsan.vn

Năm 2020, do tác động của đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến nguồn thu bị giảm sút, báo cáo kết quả hoạt động bệnh viện không có chênh lệch thu chi. Tuy nhiên bệnh viện vẫn thực hiện chi thu nhập tăng thêm, chi khen thưởng và chi phúc lợi dẫn đến thâm hụt nguồn tài chính lũy kế đến 31/12/2020 trên 9,015 tỷ đồng.

Sử dụng tiền vay để chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ cơ hữu và cán bộ kiêm nhiệm, trong đó số cán bộ của học viện kiêm nhiệm tại bệnh viện được nhận 2 lần thu nhập tăng thêm trong điều kiện bệnh viện không có khoản thu lớn hơn chi, phải vay tiền để chi.

Thanh tra Bộ Y tế yêu cầu Bệnh viện Tuệ Tĩnh thu hồi tiền chi thu nhập tăng thêm do chi không đúng quy định đối với các cá nhân đã nhận năm 2019, 2020. Chấm dứt trả lương các hợp đồng chuyên môn khi chưa xây dựng vị trí việc làm. Rà soát, đối chiếu các khoản công nợ để có kế hoạch thanh toán công nợ kịp thời.

Đối với thuốc, hóa chất, vật tư tiêu hao khi xây dựng kế hoạch mua phải sát với thực tế sử dung, tránh tình trạng tồn đọng nhiều trong kho dẫn đến tăng các khoản nợ phải trả, gây áp lực tài chính cho đơn vị.

Chưa tuân thủ đúng quy trình đấu thầu, quản lý tài sản

Liên quan đến công tác đấu thầu mua sắm tài sản, tại thời điểm thanh tra, Bệnh viện Tuệ Tĩnh chưa thể hiện rõ việc thuê tư vấn đấu thầu. Chậm xây dựng quy trình đấu thầu mua sắm để áp dụng tại đơn vị. Một số hoạt động, quản lý, sử dụng tài sản chưa tuân thủ theo quy chế đã ban hành.

Về đấu thầu mua sắm trang thiết bị tại bệnh viện cuối năm 2018 đến nay còn tồn tại, cụ thể: Đối với gói thầu số 03 năm 2020 (mua máy tán sỏi Khoa Ngoại) và gói thầu số 02 năm 2020 (mua nồi hấp tiệt trùng và bộ nhổ răng khong sang chấn), bệnh viện thực hiện không đúng quy định về trình tự, thủ tục trong quá trình lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư, vi phạm quy định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch đầu tư.

Kết quả thị sát một số thiết bị tại một số khoa của Bệnh viện Tuệ Tĩnh ghi nhận có một số thiết bị sau mua sắm chưa được đưa vào sử dụng hoặc đã sử dụng nhưng hiệu quả còn hạn chế.

Về sản phẩm mang tên Vị Quản An (thuốc và thực phẩm bảo vệ sức khỏe), Thanh tra Bộ cho biết, không có cơ sở để khẳng định, xem xét, kết luận việc bán thuốc ra bên ngoài hay quảng cáo sản phẩm tại thời điểm kiểm tra.

Thanh tra Bộ yêu cầu Học viện và Bệnh viện Tuệ Tĩnh đẩy nhanh việc xin phê duyệt danh mục kỹ thuật để sớm đưa một số trang thiết bị đã mua sắm đi vào hoạt động nhằm tránh lãng phí. Thực hiện nghiêm quy định về đấu thầu, bao gồm quy định về trình tự thời gian khi tiến hành các bước trong quá trình đấu thầu. Học viện có kế hoạch lập dự án mua sắm trang thiết bị, dự kiến danh mục sửa chữa báo cáo Bộ Y tế. Rà soát, đối chiếu các khoản phải thu, phải trả để đôn đốc giải quyết dứt điểm. Lập dự toán kinh phí thực hiện chính sách miễn giảm học phí và kinh phi thực hiện chính sách hỗ trợ chi phí học tập theo quy định…

Nhân viên y tế ở Bệnh viện Tuệ tĩnh căng băng rôn đòi quyền lợi. Ảnh: Vietnamnet.vn

Nhân viên y tế ở Bệnh viện Tuệ tĩnh căng băng rôn đòi quyền lợi. Ảnh: Vietnamnet.vn

Ban hành giá khám chữa bệnh vượt quy định

Tại Quyết định số 243/QĐ-BVTT ngày 22/6/2020 của Giám đốc Bệnh viện về việc ban hành giá các kỹ thuật và gói dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu tại Bệnh viện Tuệ Tĩnh, một số dịch vụ khám chữa bệnh vượt giá quy định. Việc xây dựng khung giá khám chữa bệnh theo yêu cầu chưa có Đề án Cơ cấu giá của dịch vụ y tế khám chữa bệnh theo yêu cầu, chưa bổ sung trong quy chế chi tiêu nội bộ của bệnh viện…

Kết luận thanh tra của Bộ Y tế cũng chỉ rõ, các khoản công nợ đến thời điểm cuối năm 31/12/2020 tại bệnh viện chưa thanh toán còn rất nhiều.

Ngoài ra, việc mua thuốc, vật tư tiêu hao, hóa chất của bệnh viện không sát với yêu cầu thực tế dẫn đến lượng tồn kho cuối năm nhiều, tổng giá trị hàng tồn kho rất lớn…

Thanh tra Bộ yêu cầu thu hồi Quyết định số 234/QĐ-BVTT của Giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh về việc ban hành giá các kỹ thuật và gói dịch vụ khám, chữa bệnh theo yêu cầu; thực hiện nghiêm túc, đúng quy định Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Không xử lý đơn nhưng lại nhờ công an vào cuộc

Về công tác giải quyết, xử lý đơn thư, Thanh tra Bộ xác định, mặc dù Học viện đã tiến hành giải quyết nhưng không ban hành văn bản trả lời công dân. Học viện cũng chưa có hoạt động gì liên quan đến công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho viên chức và người lao động của Học viện.

Đáng chú ý, đơn tố cáo công dân đề ngày 29/3/2019 tố cáo Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện. Đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ trưởng Bộ Y tế, tuy nhiên sau khi nhận được đơn của công dân Học viện đã không xử lý đơn theo quy định của Luật Tố cáo, mà lại ban hành công văn đề nghị Công an Thành phố Hà Nội hỗ trợ làm rõ nội dung đơn.

Thanh tra Bộ Y tế yêu cầu Học viện tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Thực hiện việc xử lý, giải quyết đơn theo đúng quy định… Đồng thời kiện toàn Ban Thanh tra nhân dân, đảm bảo đủ số lượng, đáp ứng yêu cầu chất lượng để hoạt động theo quy định.

Người lao động mới chỉ nhận được 50% tiền lương

Kết luận Thanh tra của Bộ Y tế đã chỉ rõ, từ tháng 5/2021 đến tháng 12/2021, Bệnh viện Tuệ Tĩnh mới chỉ tạm chi 50% tiền lương cho viên chức, người lao động của Bệnh viện.

Thanh tra Bộ yêu cầu Bệnh viện Tuệ Tĩnh thực hiện đúng quy định về chế độ, chính sách cho viên chức và người lao động.

Y bác sĩ, người lao động tại Bệnh viện Tuệ Tĩnh xuống đường căng băng rôn đòi lương hồi tháng 1/2022.

Trần Phương