Huỳnh Ngọc Bảo Ngân, TP.HCM, CĐ Kĩ thuật Công nghệ Vạn Xuân (1668)

23/05/2012 18:00
(GDVN) - Huỳnh Ngọc Bảo Ngân đến từ TP.HCM và hiện đang là sinh viên của Trường CĐ Kĩ thuật Công nghệ Vạn Xuân >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi
Huỳnh Ngọc Bảo Ngân, TP.HCM, CĐ Kĩ thuật Công nghệ Vạn Xuân (1668) ảnh 1
Mình thích di du lịch với bạn bè, nghe nhạc, xem phim trong những lúc buồn.
Huỳnh Ngọc Bảo Ngân, TP.HCM, CĐ Kĩ thuật Công nghệ Vạn Xuân (1668) ảnh 2
Huỳnh Ngọc Bảo Ngân, TP.HCM, CĐ Kĩ thuật Công nghệ Vạn Xuân (1668) ảnh 3
Huỳnh Ngọc Bảo Ngân, TP.HCM, CĐ Kĩ thuật Công nghệ Vạn Xuân (1668) ảnh 4
Huỳnh Ngọc Bảo Ngân, TP.HCM, CĐ Kĩ thuật Công nghệ Vạn Xuân (1668) ảnh 5
Huỳnh Ngọc Bảo Ngân, TP.HCM, CĐ Kĩ thuật Công nghệ Vạn Xuân (1668) ảnh 6
Huỳnh Ngọc Bảo Ngân, TP.HCM, CĐ Kĩ thuật Công nghệ Vạn Xuân (1668) ảnh 7
Huỳnh Ngọc Bảo Ngân, TP.HCM, CĐ Kĩ thuật Công nghệ Vạn Xuân (1668) ảnh 8
Huỳnh Ngọc Bảo Ngân, TP.HCM, CĐ Kĩ thuật Công nghệ Vạn Xuân (1668) ảnh 9
Huỳnh Ngọc Bảo Ngân, TP.HCM, CĐ Kĩ thuật Công nghệ Vạn Xuân (1668) ảnh 10