Huỳnh Thị Trúc Tiên, Tp Hồ Chí Minh, ĐH KHXH & NV (1430)

14/05/2012 11:40
(GDVN) - Huỳnh Thị Trúc Tiên đến từ Tp Hồ Chí Minh, sinh viên trường ĐH Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi
 Huỳnh Thị Trúc Tiên, Tp Hồ Chí Minh, ĐH KHXH & NV (1430) ảnh 1
 Huỳnh Thị Trúc Tiên, Tp Hồ Chí Minh, ĐH KHXH & NV (1430) ảnh 2
 Huỳnh Thị Trúc Tiên, Tp Hồ Chí Minh, ĐH KHXH & NV (1430) ảnh 3
 Huỳnh Thị Trúc Tiên, Tp Hồ Chí Minh, ĐH KHXH & NV (1430) ảnh 4
 Huỳnh Thị Trúc Tiên, Tp Hồ Chí Minh, ĐH KHXH & NV (1430) ảnh 5
 Huỳnh Thị Trúc Tiên, Tp Hồ Chí Minh, ĐH KHXH & NV (1430) ảnh 6
 Huỳnh Thị Trúc Tiên, Tp Hồ Chí Minh, ĐH KHXH & NV (1430) ảnh 7
 Huỳnh Thị Trúc Tiên, Tp Hồ Chí Minh, ĐH KHXH & NV (1430) ảnh 8
 Huỳnh Thị Trúc Tiên, Tp Hồ Chí Minh, ĐH KHXH & NV (1430) ảnh 9
 Huỳnh Thị Trúc Tiên, Tp Hồ Chí Minh, ĐH KHXH & NV (1430) ảnh 10