10 giám đốc trẻ nhận lương chục tỷ đồng/tháng

21/10/2012 07:14 Quốc Khánh (theo CNN)
(GDVN) - Nhiều giám đốc chưa chạm ngưỡng tuổi 40 song đang được hưởng mức lương hàng triệu  USD (tức hàng chục tỷ đồng) trở lên.

1. Mike Schroepfer
Tuổi: 36
Công ty: Facebook
Tổng lương và thưởng 2011: 24.804.472 USD

2. James R. Murdoch
Tuổi: 39
Công ty: News Corp
Tổng tiền lương và thưởng năm 2011: 13.576.072 USD

3. Christopher L. Winfrey
Tuổi: 36
Công ty: Charter Communications
Tổng tiền lương và thưởng năm 2011: 7.414.828 USD

4. James P. Fortescue

Tuổi: 38Công ty: Annaly Capital Management
Tổng tiền lương và thưởng năm 2011: 7.109.956 USD

5. Rowan M. Trollope

Tuổi:39
Công ty: Symantec
Tổng tiền lương và thưởng năm 2011: 5.893.704 USD

6. Domenic J. Dell'Osso, Jr.

Tuổi: 35
Công ty: Chesapeake Energy
Tổng tiền lương và thưởng năm 2011: 5.723.666 USD

7. Brian T. Crutcher

Tuổi: 39
Công ty: Texas Instruments
Tổng tiền lương và thưởng năm 2011: 5.061.500 USD

8. Jeffrey J. Brown

Tuổi: 38
Công ty; Ally Financial
Tổng tiền lương và thưởng năm 2011: 4.373.287 USD

9. Stefan Dyckerhoff

Tuổi:39

Công ty: Juniper Networks
Tổng tiền lương và thưởng năm 2011: 4.355.850 USD

10. Nathan Hubbard

Tuổi: 36

Công ty: Live Nation Entertainment
Tổng lương và thưởng năm 2011: 4.130.428 USD


Quốc Khánh (theo CNN)