10 mẫu xế hộp 2013 "đi chán bán lại vẫn hời"

30/11/2012 06:58 Theo VnEconomy
Theo hãng tin CNBC, đánh giá của KBB được dựa trên cơ sở giá trị bị mất đi mà các chủ xe phải gánh chịu sau một thời gian sử dụng. KBB cho biết, tính trung bình các mẫu xe năm 2013 sẽ mất đi khoảng 61,8% giá trị sau 5 năm sử dụng. Mức giá trị bán lại sau một thời gian sử dụng 3 hoặc 5 năm của những mẫu xe trong danh sách này được căn cứ vào số liệu doanh số hiện tại, điều kiện thị trường của từng mẫu và các đánh giá tình hình kinh tế vĩ mô.
10. Toyota Scion tC đời 2013
Giá trị bán lại sau 3 năm: 60%
Giá trị bán lại sau 5 năm: 46,5%
9. Honda Civic đời 2013
Giá trị bán lại sau 3 năm: 62,5%
Giá trị bán lại sau 5 năm: 46,9%
8. Lexus LX đời 2013
Giá trị bán lại sau 3 năm: 65%
Giá trị bán lại sau 5 năm: 47%
7. Porsche Cayenne đời 2013
Giá trị bán lại sau 3 năm: 67%
Giá trị bán lại sau 5 năm: 47,3%
6. Toyota Land Cruiser đời 2013
Giá trị bán lại sau 3 năm: 62%
Giá trị bán lại sau 5 năm: 49%
5. Toyota 4Runner đời 2013
Giá trị bán lại sau 3 năm: 66,7%
Giá trị bán lại sau 5 năm: 49%
4. Honda CR-V đời 2013
Giá trị bán lại sau 3 năm: 64,7%
Giá trị bán lại sau 5 năm: 50,7%
3. Jeep Wrangler đời 2013
Giá trị bán lại sau 3 năm: 67,6%
Giá trị bán lại sau 5 năm: 55,4%
2. Toyota Tacoma đời 2013
Giá trị bán lại sau 3 năm: 70,3%
Giá trị bán lại sau 5 năm: 57%
1. Toyota FJ Cruiser đời 2013
Giá trị bán lại sau 3 năm: 76%
Giá trị bán lại sau 5 năm: 63%
Theo VnEconomy