10 thành phố đắt đỏ nhất thế giới

26/02/2012 11:30 Theo infonet
Lần đầu tiên, thành phố Zurich của Thụy Sĩ đã vượt qua Tokyo của Nhật Bản trong bảng xếp hạng các thành phố đắt đỏ nhất thế giới do Economist Intelligence Unit khảo sát. Chương trình khảo sát của Economist Intelligence Unit được tiến hành dựa trên các đánh giá về giá cả, sản phẩm và dịch vụ của các mặt hàng như thức ăn, quần áo, chi phí thuê nhà và chi phí đi lại. Chỉ số của New York được lấy làm thước đo để đánh giá các thành phố khác. Dưới đây là 10 thành phố có giá sinh hoạt đắt đỏ nhất thế giới hiện nay:

1. Zurich (Thụy Sĩ)
Chỉ số giá sinh hoạt: 170.
Giá bánh mỳ hiện tại: 6,15 USD, cách đây 5 năm: 3,93 USD.
Giá 1 kg gạo hiện tại: 5,38 USD, cách đây 5 năm: 3,04 USD.
Giá 1 lít xăng hiện tại: 2,26 USD, cách đây 5 năm: 1,36 USD.
2. Tokyo (Nhật Bản)
Chỉ số giá sinh hoạt: 166.
Giá bánh mỳ hiện tại: 7,96 USD, cách đây 5 năm: 5,03 USD.
Giá 1 kg gạo hiện tại: 7,76 USD, cách đây 5 năm: 5,27 USD.
Giá 1 lít xăng hiện tại: 1,90 USD, cách đây 5 năm: 1,20 USD.
3. Geneva (Thụy Sĩ)
Chỉ số giá sinh hoạt: 157.
Giá một ổ bánh mỳ hiện tại: 6,15 USD, cách đây 5 năm: 4,32 USD.
Giá 1 kg gạo hiện tại: 4,81 USD, cách đây 5 năm: 2,84 USD.
Giá 1 lít xăng hiện tại: 2,28 USD, cách đây 5 năm: 1,34 USD.
4. Osaka và Kobe (Nhật Bản)
Chỉ số giá sinh hoạt: 157.
Giá 1 ổ bánh mỳ hiện tại: 6,08 USD, cách đây 5 năm: 3,60 USD.
Giá 1 kg gạo hiện tại: 5,42 USD, cách đây 5 năm: 4,42 USD.
Giá 1 lít xăng hiện tại: 1,91 USD, cách đây 5 năm: 1,20 USD.
5. Oslo (Na Uy)
Chỉ số giá sinh hoạt: 156.
Giá 1 ổ bánh mỳ hiện tại: 5,52 USD, cách đây 5 năm: 3,07 USD.
Giá 1 kg gạo hiện tại: 4,07 USD, cách đây 5 năm: 3,15 USD.
Giá 1 lít xăng hiện tại: 2,61 USD, cách đây 5 năm: 1,67 USD.
6. Paris (Pháp)
Chỉ số giá sinh hoạt: 150.
Giá 1 ổ bánh mỳ hiện tại: 6,57 USD, cách đây 5 năm: 4,14 USD.
Giá 1 kg gạo hiện tại: 3,93 USD, cách đây 5 năm: 3,23 USD.
Giá 1 lít xăng hiện tại: 2,17 USD, cách đây 5 năm: 1,89 USD.
7. Sydney (Australia)
Chỉ số giá sinh hoạt: 147.
Giá 1 ổ bánh mỳ hiện tại: 3,48 USD, cách đây 5 năm: 2,41 USD.
Giá 1 kg gạo hiện tại: 2,97 USD, cách đây 5 năm: 1,53 USD.
Giá 1 lít xăng hiện tại: 1,50 USD, cách đây 5 năm: 0,85 USD.
8. Melbourne (Australia)
Chỉ số giá sinh hoạt: 145.
Giá 1 ổ bánh mỳ hiện tại: 2,28 USD, cách đây 5 năm: 2,17 USD.
Giá 1 kg gạo hiện tại: 3,05 USD, cách đây 5 năm: 1,58 USD.
Giá 1 lít xăng hiện tại: 1,50 USD, cách đây 5 năm: 0,89 USD.
9. Singapore (Singapore)
Chỉ số giá sinh hoạt: 142.
Giá 1 ổ bánh mỳ hiện tại: 3,19 USD, cách đây 5 năm: 2,31 USD.
Giá 1 kg gạo hiện tại: 2,54 USD, cách đây 5 năm: 0,95 USD.
Giá 1 lít xăng hiện tại: 1,70 USD, cách đây 5 năm: 1,11 USD.
10. Frankfurt (Đức)
Chỉ số giá sinh hoạt: 137.
Giá 1 ổ bánh mỳ hiện tại: 3,69 USD, cách đây 5 năm: 2,76 USD.
Giá 1 kg gạo hiện tại: 5,69 USD, cách đây 5 năm: 2,90 USD.
Giá 1 lít xăng hiện tại: 2,23 USD, cách đây 5 năm: 1,70 USD.
Theo infonet