12 lãnh đạo cấp cao Vinamilk đăng ký mua cổ phiếu VNM

17/02/2016 09:21 Mai Anh
(GDVN) - Công ty CP Sữa Việt Nam (Vinamilk- VNM ) vừa thông báo về việc 12 lãnh đạo cấp cao của Vinamilk đăng ký mua cổ phiếu VNM từ 19/2 đến 18/3/2016.

Cụ thể, ông Mai Quang Liêm - Trưởng bộ phận Kênh khách hàng đặc biệt của Vinamilk đăng ký mua 6.570 cổ phiếu, nâng lượng cổ phiếu nắm giữ từ 145.884 đơn vị lên 152.454 đơn vị. 

Ông Nguyễn Quốc Khánh là giám đốc điều hành Nghiên cứu và phát triển đăng ký mua 27.460 cổ phiếu, nâng lượng cổ phiếu sở hữu từ 54.662 đơn vị lên 82.122 đơn vị. 

Ông Nguyễn Minh Ấn là Quyền giám đốc nhà máy sữa Thống Nhất đăng ký mua 6.310 cổ phiếu, nâng lượng cổ phiếu sở hữu từ 127.980 đơn vị lên 134.290 đơn vị. 

Lãnh đạo cấp cao Vinamilk đăng ký mua cổ phiếu VNM (ảnh minh họa - nguồn Vinamilk)

Ông Trần Minh Văn là giám đốc điều hành sản xuất đăng ký mua 30.230 cổ phiếu, nâng lượng cổ phiếu nắm giữ từ 460.843 đơn vị lên 491.073 đơn vị.

Bà Ngô Thị Thu Trang là giám đốc điều hành dự án đăng ký mua 35.490 cổ phiếu, nâng lượng cổ phiếu nắm giữ từ 988.360 đơn vị lên 1.023.850 đơn vị.

Ông Phan Minh Tiên là giám đốc điều hành marketing đăng ký mua 11.000 cổ phiếu, nâng lượng cổ phiếu nắm giữ từ 24.000 đơn vị lên 35.000 đơn vị. 

Ông Lê Thành Liêm là Quyền giám đốc điều hành tài chính kiêm kế toán trưởng đăng ký mua 20.900 cổ phiếu nâng lượng cổ phiếu nắm giữ từ 208.850 đơn vị lên 229.750 đơn vị. 

Bà Bùi Thị Hương là giám đốc điều hành nhân sự-Hành chính và đối ngoại đăng ký mua 32.790 cổ phiếu lên 32.792 cổ phiếu.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa đăng ký mua 46.530 cổ phiếu, nâng lượng cổ phiếu nắm giữ từ 766.389 đơn vị lên 812.919 đơn vị. 

Ông Trịnh Quốc Dũng là giám đốc điều hành phát triển vùng nguyên liệu đăng ký mua 18.540 cổ phiếu nâng lượng cổ phiếu nắm giữ từ 139.831 đơn vị lên 158.371 đơn vị.

Ông Mai Hoài Anh là giám đốc điều hành hoạt động kiêm giám đốc điều hành kinh doanh đăng ký mua 46.870 cổ phiếu, nâng lượng cổ phiếu nắm giữ từ 219.348 đơn vị lên 266.218 đơn vị. 

Tất cả các giao dịch trên dự kiến thực hiện bằng phương thức khớp lệnh từ 19/2 đến 18/3/2016.

Ngoài 11 lãnh đạo cấp cao trên, trong danh sách đăng ký mua cổ phiếu VNM từ 19/2 đến 18/3/2016 còn có bà Mai Kiều Liên – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Vinamilk.

Được biết bà Mai Kiều Liên đăng ký mua 118.140 cổ phiếu. Nếu giao dịch thành công số lượng cổ phiếu sẽ nắm giữ của bà Liên tăng từ 3.262.291 cổ phiếu, lên 3.380.431 cổ phiếu, chiếm 0,28% vốn.

Giao dịch dự kiến thực hiện bằng phương thức khớp lệnh từ 19/2 đến 18/3/2016. Với mức giá cổ phiếu VNM hiện tại là gần 128.000 đồng/cổ phiếu, thì bà Mai Kiều Liên dự chi khoảng 15 tỷ đồng để mua lượng cổ phiếu nêu trên.

Mai Anh