15 quốc gia có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới

01/07/2012 07:59 Thanh Mai (theo Businessinsider)
(GDVN) - Trữ lượng dầu thô của toàn thế giới còn lại khoảng 1.380 tỷ thùng, trong đó tập trung nhiều nhất vẫn là các nước ở châu Mỹ và Trung Đông.

15. Brazil
Lượng dầu dự trữ: 14 tỉ thùng (1%)  
Lượng dầu cung cấp: 2,8 triệu thùng/ngày (3,2%) 
Số năm khai thác còn lại: 18,3 năm
14. Trung Quốc
Lượng dầu dự trữ: 15 tỉ thùng (1,1%)  
Lượng dầu cung cấp: 4,19 triệu thùng/ngày (4,7%) 
Số năm khai thác còn lại: 9,9 năm
13. Qatar
Lượng dầu dự trữ: 26 tỷ thùng (1,9%) 
Lượng dầu cung cấp: 1,64 triệu thùng/ngày (1,9%) 
Số năm khai thác còn lại: 45,2 năm
12. Mỹ
Lượng dầu dự trữ: 31 tỷ thùng (2,2%) 
Lượng dầu cung cấp: 10,59 triệu thùng/ngày (11,9%) 
Số năm khai thác còn lại: 11,3 năm
11. Canada
Lượng dầu dự trữ: 32 tỷ thùng (2,3%) 
Lượng dầu cung cấp: 3,92 triệu thùng/ngày (4,4%) 
Số năm khai thác còn lại: 26,3 năm
10. Nigeria
Lượng dầu dự trữ: 37 tỷ thùng (2,7%) 
Lượng dầu cung cấp: 2,4 triệu thùng/ngày (2,7%) 
Số năm khai thác còn lại: 42,4 năm
9. Kazakhstan
Lượng dầu dự trữ: 40 tỷ thùng (2,9%) 
Lượng dầu cung cấp: 1,61 triệu thùng/ngày (1,8%) 
Số năm khai thác còn lại: 62,1 năm
8. Libya
Lượng dầu dự trữ: 46 tỷ thùng (3,4%) 
Lượng dầu cung cấp: 834 nghìn thùng/ngày (0,9%) 
Số năm khai thác còn lại: 76,7 năm
7. Liên bang Nga
Lượng dầu dự trữ: 77 tỷ thùng (5,6%) 
Lượng dầu cung cấp: 10,33 triệu thùng/ngày (11,6%) 
Số năm khai thác còn lại: 20,6 năm
6. Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất
Lượng dầu dự trữ: 98 tỷ thùng (7,1%) 
Lượng dầu cung cấp: 3,23 triệu thùng/ngày (3,6%) 
Số năm khai thác còn lại: 94,1 năm
5. Kuwait
Lượng dầu dự trữ: 102 tỷ thùng (7,3%) 
Lượng dầu cung cấp: 2,75 triệu thùng/ngày (3,1%) 
Số năm khai thác còn lại: 110,9 năm
4. Iraq
Lượng dầu dự trữ: 115 tỷ thùng (8,3%) 
Lượng dầu cung cấp: 2,7 triệu thùng/ngày (3,1%) 
Số năm khai thác còn lại: 128,1 năm
3. Iran
Lượng dầu dự trữ: 137 tỷ thùng (9,9%) 
Lượng dầu cung cấp: 4,13 triệu thùng/ngày (4,7%) 
Số năm khai thác còn lại: 88,4 năm
2. Venezuela
Lượng dầu dự trữ: 211 tỷ thùng (15,3%) 
Lượng dầu cung cấp: 2,47 triệu thùng/ngày (2,8%) 
Số năm khai thác còn lại: 234,1 năm
1. Ả-rập Xê-út
Lượng dầu dự trữ: 265 tỷ thùng (19,1%) 
Lượng dầu cung cấp: 11,75 triệu thùng/ngày (13,2%) 
Số năm khai thác còn lại: 72,4 năm
Thanh Mai (theo Businessinsider)