15 thị trường nhà đất giảm giá mạnh nhất trong 5 năm tới

12/08/2012 07:34 Hương Trà (Theo Businessinsider)
(GDVN) - Amarillo, Texas; Ithaca, New York; Hammonton, New Jersey;... là những thành phố được dự đoán có thị trường nhà ở giảm giá mạnh nhất trong vòng 5 năm tới.
1. Thành phố Hammonton, New Jersey
Dân số: 274,338 
Tỷ lệ thất nghiệp: 12,6%
Thu nhập trung bình: 64,200$
2. Columbia, Missouri
Mức tăng trưởng 2012-2017: 1,2%
Dân số: 175,831
Tỷ lệ thất nghiệp: 5,1%
Giá nhà xuống: 0,5%
3. Shreveport Bossier, Louisiana
Mức tăng trưởng 2012-2017: 1,1%
Dân số: 403,595
Tỷ lệ thất nghiệp: 7,2%
Giá nhà xuống: 0,9%
4. Gadsden, Alabama
Mức tăng trưởng 2012-2017: 1,1%
Dân số: 104,303
Tỷ lệ thất nghiệp: 7,4%
Giá nhà xuống: 1,9%
5. St George, Utah
Mức tăng trưởng 2012-2017: 1,1%
Dân số: 141,666
Tỷ lệ thất nghiệp: 7,7%
6. San Angelo, Texas
Mức tăng trưởng 2012-2017: 1,1%
Dân số: 113,443
Tỷ lệ thất nghiệp: 5,3%
7. Elmira, New York
Mức tăng trưởng 2012-2017: 1,0%
Dân số: 88,840
Tỷ lệ thất nghiệp: 8,8%
8. Austin-Round Rock-San Marcos, Texas
Mức tăng trưởng 2012-2017: 1,0%
Dân số: 1,800,000
Tỷ lệ thất nghiệp: 5,9%
Giá nhà giảm: 1,5%
9. Amarillo, Texas
Mức tăng trưởng 2012-2017: 0,9%
Dân số: 253.823
Tỷ lệ thất nghiệp: 4,9%
10. Phoenix-Mesa-Glendale, Arizona
Mức tăng trưởng 2012-2017: 0,9%
Dân số: 4,260,000
Tỷ lệ thất nghiệp: 7,2%
11. Ithaca, New York
Mức tăng trưởng 2012-2017: 0,8%
Dân số: 101,723
Tỷ lệ thất nghiệp: 6,5%
12. Crestview-Fort Walton Beach-Destin, Florida
Mức tăng trưởng 2012-2017: 0,7%
Dân số: 183,482
Tỷ lệ thất nghiệp: 6,1%
13. Naples Marco Island, Florida
Mức tăng trưởng 2012-2017: 0,6%
Dân số: 328,134
Tỷ lệ thất nghiệp: 8,3%
14. Fort Lauderdale Pompano Beach-Deerfield Beach, Florida
Mức tăng trưởng 2012-2017: 0,4%
Dân số: 1,8 triệu
Tỷ lệ thất nghiệp: 7,3%
15. Miami-Miami Beach-Kendall, Florida
Mức tăng trưởng 2012-2017: -1,0%
Dân số: 2,5 triệu
Tỷ lệ thất nghiệp: 9,6%
Hương Trà (Theo Businessinsider)