20 thành phố du lịch rẻ nhất thế giới

30/06/2012 08:04 Theo Vnexpres.net
(GDVN) -Các thành phố châu Á thống trị danh sách những địa điểm du lịch rẻ nhất thế giới theo đánh giá của TripAdvisor, trong đó Hà Nội đứng đầu nhờ giá phòng cạnh tranh, chi phí ăn uống và đi lại hợp lý.
Hà Nội, Việt Nam Giá phòng đôi tại khách sạn 4 sao: 87,25 USD Giá 3km taxi: 5,08 USD Giá 2 ly cocktail tại khách sạn 5 sao: 23,16 USD Giá bữa tối cho hai người (kèm một chai rượu): 29,46 USD Tổng: 144,95 USD
Bắc Kinh, Trung Quốc, Giá phòng đôi tại khách sạn 4 sao: 109,25 USD Giá 3km taxi: 1,76 USD Giá 2 ly cocktail tại khách sạn 5 sao: 24,27 USD Giá bữa tối cho hai người (kèm một chai rượu): 28,15 USD Tổng: 163,43 USD
Bangkok, Thái Lan, Giá phòng đôi tại khách sạn 4 sao: 83,38 USD Giá 3km taxi: 2,07 USD Giá 2 ly cocktail tại khách sạn 5 sao: 9,67 USD Giá bữa tối cho hai người (kèm một chai rượu): 70,92 USD Tổng: 166,05 USD
Budapest, Hungary Giá phòng đôi tại khách sạn 4 sao: 107,41 USD Giá 3km taxi: 9,89 USD Giá 2 ly cocktail tại khách sạn 5 sao: 36,33 USD Giá bữa tối cho hai người (kèm một chai rượu): 43,58 USD Tổng: 197,20 USD
Kuala Lumpur, Malaysia Giá phòng đôi tại khách sạn 4 sao: 116,67 USD Giá 3km taxi: 3,76 USD Giá 2 ly cocktail tại khách sạn 5 sao: 20,13 USD Giá bữa tối cho hai người (kèm một chai rượu): 58,88 USD Tổng: 199,44 USD
Warsaw, Ba Lan, Giá phòng đôi tại khách sạn 4 sao: 112,37 USD Giá 3km taxi: 12,45 USD Giá 2 ly cocktail tại khách sạn 5 sao: 12,17 USD Giá bữa tối cho hai người (kèm một chai rượu): 66,23 USD Tổng: 203,22 USD
Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc) Giá phòng đôi tại khách sạn 4 sao: 145,69 USD Giá 3km taxi: 3,78 USD Giá 2 ly cocktail tại khách sạn 5 sao: 26,96 USD Giá bữa tối cho hai người (kèm một chai rượu): 32,52 USD Tổng: 208,94 USD
Sofia, Bulgaria, Giá phòng đôi tại khách sạn 4 sao: 119,51 USD Giá 3km taxi: 3,47 USD Giá 2 ly cocktail tại khách sạn 5 sao: 41,69 USD Giá bữa tối cho hai người (kèm một chai rượu): 47,68 USD Tổng: 212,34 USD
Jakarta, Indonesia, Giá phòng đôi tại khách sạn 4 sao: 127,68 USD Giá 3km taxi: 2,09 USD Giá 2 ly cocktail tại khách sạn 5 sao: 21,79 USD Giá bữa tối cho hai người (kèm một chai rượu): 63,66 USD Tổng: 215,22 USD
Tunis, Tunisia, Giá phòng đôi tại khách sạn 4 sao: 155,37 USD Giá 3km taxi: 5,37 USD Giá 2 ly cocktail tại khách sạn 5 sao: 10,23 USD Giá bữa tối cho hai người (kèm một chai rượu): 51,56 USD Tổng: 222,52 USD
Sharm el Sheikh, Ai Cập, Giá phòng đôi tại khách sạn 4 sao: 108,26 USD Giá 3km taxi: 3,40 USD Giá 2 ly cocktail tại khách sạn 5 sao: 38,06 USD Giá bữa tối cho hai người (kèm một chai rượu): 78,37 USD Tổng: 228,09 USD
Macau (Trung Quốc), Giá phòng đôi tại khách sạn 4 sao: 163,41 USD Giá 3km taxi: 4,37 USD Giá 2 ly cocktail tại khách sạn 5 sao: 22,62 USD Giá bữa tối cho hai người (kèm một chai rượu): 38,55 USD Tổng: 228,95 USD
Cape Town, Nam Phi, Giá phòng đôi tại khách sạn 4 sao: 141,57 USD Giá 3km taxi: 8,49 USD Giá 2 ly cocktail tại khách sạn 5 sao: 11,85 USD Giá bữa tối cho hai người (kèm một chai rượu): 72,88 USD Tổng: 234,79 USD
Mumbai, Ấn Độ, Giá phòng đôi tại khách sạn 4 sao: 147,84 USD Giá 3km taxi: 2,75 USD Giá 2 ly cocktail tại khách sạn 5 sao: 25,56 USD Giá bữa tối cho hai người (kèm một chai rượu): 63,03 USD Tổng: 239,18 USD
Athens, Hy Lạp, Giá phòng đôi tại khách sạn 4 sao: 137,53 USD Giá 3km taxi: 8,34 USD Giá 2 ly cocktail tại khách sạn 5 sao: 40,77 USD Giá bữa tối cho hai người (kèm một chai rượu): 56,81 USD Tổng: 243,46 USD
Hong Kong (Trung Quốc), Giá phòng đôi tại khách sạn 4 sao: 184,92 USD Giá 3km taxi: 3,86 USD Giá 2 ly cocktail tại khách sạn 5 sao: 31,76 USD Giá bữa tối cho hai người (kèm một chai rượu): 24,08 USD Tổng: 244,62 USD
Marrakech, Morocco, Giá phòng đôi tại khách sạn 4 sao: 129,75 USD Giá 3km taxi: 4,63 USD Giá 2 ly cocktail tại khách sạn 5 sao: 23,13 USD Giá bữa tối cho hai người (kèm một chai rượu): 88,65 USD Tổng: 246,15 USD
Lisbon, Bồ Đào Nha, Giá phòng đôi tại khách sạn 4 sao: 133,37 USD Giá 3km taxi: 11,31 USD Giá 2 ly cocktail tại khách sạn 5 sao: 48,41 USD Giá bữa tối cho hai người (kèm một chai rượu): 57,20 USD Tổng: 250,30 USD
Prague, Cộng hòa Séc, Giá phòng đôi tại khách sạn 4 sao: 133,93 USD Giá 3km taxi: 12,83 USD Giá 2 ly cocktail tại khách sạn 5 sao: 14,85 USD Giá bữa tối cho hai người (kèm một chai rượu): 91,26 USD Tổng: 252,87 USD
Buenos Aires, Argentina, giá phòng đôi tại khách sạn 4 sao: 153,11 USD. Giá 3km taxi: 5,66 USD. Giá 2 ly cocktail tại khách sạn 5 sao: 25,26 USD. Giá bữa tối cho hai người (kèm một chai rượu): 69,97 USD Tổng: 254 USD
Theo Vnexpres.net