4 tháng đầu năm, Ngân hàng nhà nước làm được gì?

26/04/2014 07:50 NHẤT NGÔN
(GDVN) - Ngày 25/4, Ngân hàng Nhà nước đã công bố kết quả điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng 4 tháng đầu năm 2014 và giải pháp trong thời gian tới.

Trong 4 tháng đầu năm, Ngân hàng Nhà nước đã điều hành đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ, chủ động đưa tiền ra và rút bớt tiền về linh hoạt qua các kênh để kiểm soát lượng tiền cung ứng, hỗ trợ thanh khoản cho các TCTD, ổn định thị trường tiền tệ, ngoại hối trong điều kiện mua ngoại tệ để tăng dự trữ Ngoại hối Nhà nước.

Đến ngày 22/4/2014, tổng phương tiện thanh toán tăng 3,93% so với cuối năm 2013, huy động vốn tăng 3,09% so với cuối năm 2013; thanh khoản của hệ thống TCTD được đảm bảo; lãi suất thị trường liên ngân hàng giảm và hiện ổn định ở mức thấp.

Sau khi giữ ổn định các mức lãi suất trong hơn 2 tháng đầu năm, từ ngày 18/3/2014, thực hiện điều chỉnh giảm các mức lãi suất điều hành, lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng VND, lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng USD, lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND đối với các lĩnh vực ưu tiên; 

Ảnh minh họa

Tiếp tục yêu cầu các TCTD giảm lãi suất cho vay (kể cả các khoản cho vay cũ) về mức dưới 13%/năm. Mặt bằng lãi suất huy động lãi suất VND đã giảm 0,5-1,5%/năm so với cuối năm 2013, lãi suất cho vay đối với các lĩnh vực ưu tiên giảm 1%/năm so với cuối năm 2013.

Lãi suất của các khoản vay cũ tiếp tục được các TCTD tích cực điều chỉnh giảm, đến ngày 03/4/2014, dư nợ cho vay bằng VND có lãi suất trên 15%/năm chiếm 5,5% tổng dư nợ cho vay VND, giảm mạnh so với tỷ trọng 65,8% trước thời điểm 15/7/2012; dư nợ cho vay bằng VND có lãi suất trên 13%/năm chiếm 16,62% tổng dư nợ cho vay bằng VND, giảm so với tỷ trọng 31% vào tháng 6/2013.

Trên cơ sở mục tiêu kiểm soát tăng trưởng tín dụng định hướng toàn hệ thống cả năm 2014 khoảng 12-14%, NHNN đã thông báo chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cho từng TCTD và yêu cầu các TCTD thực hiện theo chỉ tiêu được giao, đảm bảo việc mở rộng tín dụng đi đôi với an toàn hoạt động tín dụng; 

NHNN cho biết đang tích cực triển khai gói hỗ trợ nhà ở 30.000 tỷ theo Nghị quyết số 02/NĐ-CP của Chính phủ, triển khai và mở rộng chương trình kết nối giữa ngân hàng với doanh nghiệp, chương trình liên kết 4 nhà trong xây dựng cơ bản, triển khai chương trình cho vay thu mua tạm trữ lúa, gạo vụ Đông Xuân 2013-2014, chỉ đạo các NHTM nhà nước thực hiện chính sách cho vay hỗ trợ đối với lĩnh vực chăn nuôi, thủy sản...

Đến ngày 22/4/2014, tín dụng toàn hệ thống các TCTD đối với nền kinh tế tăng 0,62% so với cuối năm 2013. Cơ cấu tín dụng tiếp tục chuyển dịch theo hướng tập trung vào các ngành, lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ.

Tiếp tục điều hành tỷ giá bình quân liên ngân hàng ổn định, phù hợp với diễn biến cung cầu ngoại tệ trên thị trường, đảm bảo thị trường ngoại hối hoạt động hiệu quả, thông suốt. Diễn biến thị trường ngoại hối và tỷ giá trong 4 tháng đầu năm ổn định, NHNN tiếp tục mua được ngoại tệ bổ sung dự trữ ngoại hối Nhà nước, tạo nguồn can thiệp khi cần thiết. Đến ngày 24/4/2014, tỷ giá mua bán tại các NHTM ở mức 21.090/21.130 VND/USD.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục triển khai tích cực Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng và xử lý nợ xấu, góp phần khơi thông nguồn vốn tín dụng, trong đó tập trung giám sát hoạt động của các NHTMCP yếu kém, phê duyệt và giám sát triển khai các phương án cơ cấu lại của từng TCTD; 

NHNN chỉ đạo các TCTD cơ cấu lại hoạt động, danh mục tài sản, hệ thống quản trị và hiện đại hóa công nghệ. Tăng cường công tác thanh tra, giám sát thị trường tiền tệ và hoạt động ngân hàng để đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng và hệ thống các TCTD.

Ngoài ra, triển khai các giải pháp đồng bộ để kiềm chế nợ xấu gia tăng, trong đó chỉ đạo các TCTD tăng cường trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro để xử lý nợ xấu, thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng để hạn chế phát sinh nợ xấu mới; Công ty quản lý tài sản của các TCTD tiến hành đánh giá, phân loại các khoản nợ xấu đã mua để có biện pháp xử lý phù hợp theo quy định của pháp luật.

Trong những tháng tiếp theo của năm 2014, NHNN tiếp tục điều điều hành chính sách tiền tệ chủ động và linh hoạt phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa nhằm kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế ở mức hợp lý, bảo đảm thanh khoản của các TCTD và nền kinh tế;

Điều hành linh hoạt nghiệp vụ thị trường mở, lãi suất và tỷ giá ở mức phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, tiền tệ, đặc biệt là diễn biến của lạm phát; tập trung triển khai các giải pháp tín dụng để đạt được mục tiêu tín dụng cả năm 2014 là 12-14%, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển; 

Ngoài ra, NHNN sẽ tiếp tục đẩy mạnh triển khai việc cơ cấu lại hệ thống các TCTD, xử lý nợ xấu nhằm lành mạnh hóa hoạt động của các TCTD, đảm bảo an toàn hệ thống.

NHẤT NGÔN