4 tháng đầu năm Tập đoàn Dầu khí đạt lợi nhuận 5.800 tỷ đồng

18/05/2017 10:30 Mai Anh
(GDVN) - Tính chung 4 tháng đầu năm, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã khai thác được 5,25 triệu tấn dầu, vượt 6,2% so với kế hoạch 4 tháng được giao .

Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Dầu khí Việt nam cho biết, trong tháng 4 và 4 tháng năm 2017 tập đoàn đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra.

Theo đó, sản lượng khai thác dầu tháng 4 đạt 1,31 triệu tấn, vượt 10,7% kế hoạch tháng Chính phủ giao. Tính chung 4 tháng đầu năm đạt 5,25 triệu tấn (vượt 6,2% so với kế hoạch 4 tháng đầu năm được Chính phủ giao) và bằng 37,0% kế hoạch năm được Chính phủ giao.

4 tháng đầu năm 2017 Tập đoàn Dầu khí đạt lợi nhuận 5.800 tỷ đồng - ảnh nguồn PVN

Sản lượng khai thác khí tháng 4 đạt 0,90 tỷ m3, vượt 5,0% so với kế hoạch tháng Chính phủ giao. Tính chung 4 tháng đầu năm đạt 3,44 tỷ m3, vượt 6,2% kế hoạch 4 tháng Chính phủ giao và bằng 35,8% kế hoạch năm Chính phủ giao.

Trong 4 tháng, Tập đoàn Dầu khí sản xuất điện đạt 7,29 tỷ kWh, bằng 36,3% kế hoạch năm; sản xuất đạm đạt 608.800 tấn, vượt 11,2% kế hoạch và sản xuất xăng dầu toàn Tập đoàn đạt 2,25 triệu tấn, bằng 33,1% kế hoạch năm.  

Tập đoàn Dầu khí cũng đã triển khai thi công khoan thăm dò thẩm lượng tại 4 giếng. Do giá dầu cũng tốt hơn so với năm 2016 nên doanh thu của Tập đoàn Dầu khí tăng so với cùng kỳ năm 2016.

Cụ thể, giá dầu thô trung bình tháng 4/2017 là 55,5USD/thùng; giá dầu trung bình 4 tháng đầu năm 2017 là 55,8 USD/thùng, cao hơn 5,8 USD/thùng so với mức giá kế hoạch 50 USD/thùng và cao hơn so với mức trung bình 37 USD/thùng của 4 tháng đầu năm 2016.

Tổng doanh thu của toàn bộ các đơn vị trong Tập đoàn 4 tháng đạt 160.800 tỷ đồng, vượt 17,6% kế hoạch 4 tháng và bằng 37% kế hoạch năm.

Nộp ngân sách Nhà nước của toàn Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã đạt 26.300 tỷ đồng, vượt 11% so với kế hoạch 4 tháng.

Tổng lợi nhuận hợp nhất sau thuế 4 tháng cũng đạt 5.800 tỷ đồng, vượt 11% so với kế hoạch đặt ra.

Mai Anh