557 doanh nghiệp lỗ có dấu hiệu chuyển giá bị thanh tra

05/07/2014 14:53 NHẤT NGÔN
(GDVN) - Cơ quan thuế đã tiến hành thanh tra, kiểm tra 557 doanh nghiệp nghiệp lỗ, có dấu hiệu chuyển giá. Qua đó đã truy thu, truy hoàn và xử phạt là 579,3 tỷ đồng.

Ông Trần Văn Phu – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho biết, kết quả thu 6 tháng đầu năm 2014 do cơ quan thuế quản lý ước đạt 335.090 tỷ đồng, đạt 53,7% so dự toán, bằng 49,5% so với chỉ tiêu phấn đấu, tăng 14,5% so cùng kỳ.

Trong đó, thu từ dầu thô ước đạt 54.437 tỷ đồng, đạt 63,9% so dự toán và bằng 97,7% so cùng kỳ.

Thu nội địa trừ dầu ước đạt 280.653 tỷ đồng, bằng 52,1% so với dự toán pháp lệnh, bằng 47,4% chỉ tiêu phấn đấu và tăng 18,4% so với cùng kỳ.

Số thu không kể tiền sử dụng đất ước đạt 264.123 tỷ đồng, bằng 52,5% so với dự toán pháp lệnh, bằng 48% chỉ tiêu phấn đấu và tăng 17,5% so với cùng kỳ, nếu loại trừ các yếu tố tăng, giảm thu đột biến thì tăng 11,6% so cùng kỳ.

Ảnh minh họa.

Có 46/63 địa phương thu đạt trên 50% dự toán và 17/63 địa phương đạt dưới 50% dự toán.; Có 49/63 địa phương tăng trưởng so với cùng kỳ và 14/63 địa phương thu thấp hơn cùng kỳ năm trước.

Cơ quan thuế các cấp đã thanh tra kiểm tra được 20.983 doanh nghiệp, đạt 28% kế hoạch năm; tăng 64,3% so với cùng kỳ năm 2013; với tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 4.119,2 tỷ đồng, tăng 80,8% so với cùng kỳ, giảm lỗ  6.479 tỷ đồng, tăng 250% so cùng kỳ. 

Riêng đối với thanh tra hoạt động chuyển giá, từ đầu năm đến nay, cơ quan thuế đã tiến hành thanh tra, kiểm tra 557 doanh nghiệp nghiệp lỗ, có dấu hiệu chuyển giá. Qua đó đã truy thu, truy hoàn và xử phạt là 579,3 tỷ đồng, giảm khấu trừ là 25,6 tỷ đồng, giảm lỗ là 1.517,2 tỷ đồng;

Trong 6 tháng đầu năm, ngành Thuế đã xử lý kỷ luật hành chính với 133 trường hợp công chức, trong đó có 7 trường hợp xem xét hình sự. Trong số này, hình thức kỷ luật khiển trách chiếm 60% với 82 trường hợp, cảnh cáo 38 trường hợp, cách chức, buộc thôi việc 5 trường hợp.

Nói về tác phong, lề lối của cán Bộ thuế, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã phải thẳng thắn nhìn nhận rằng, người nộp thuế đang không hài lòng, phải đi lại nhiều lần, thậm chí là phải chi “bồi dưỡng” cho cán bộ thuế để hoàn thành thủ tục.
NHẤT NGÔN