6 tháng đầu năm, 27.051 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động

29/06/2015 12:13 Nguyên Thảo
(GDVN) - Trong 6 tháng đầu năm 2015, số doanh nghiệp gặp khó khăn buộc phải tạm ngừng hoạt động của cả nước là 27.051 doanh nghiệp, giảm 5,8% so với cùng kỳ năm trước.

Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 6 và 6 tháng năm 2015

(MPI Portal) - Theo báo cáo của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong tháng 6/2015, cả nước có 9.351 doanh nghiệp được thành lập mới với số vốn đăng ký 63.060 tỷ đồng, tăng 19,6% về số doanh nghiệp và tăng 10,9% về số vốn đăng ký so với tháng 5 năm 2015.

Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong tháng 6/2015 đạt 6,7 tỷ đồng, giảm 7,2% so với tháng trước. Số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 6 năm 2015 là 133.012 lao động, tăng 46,9% so với tháng trước.

Về số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động trong tháng 6 năm 2015 của cả nước là 824 doanh nghiệp, tăng 29,8% so với tháng 5 năm 2015.

Biểu đồ số doanh nghiệp và số vốn đăng ký theo Quý.

Ngoài ra, số doanh nghiệp gặp khó khăn phải tạm ngừng hoạt động trong tháng này là 4.935 doanh nghiệp, tăng 19,9% so với tháng trước, bao gồm: 1.280 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn và 3.655 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ đóng mã số doanh nghiệp hoặc không đăng ký.

Số doanh nghiệp trước ngừng hoạt động nay quay trở lại hoạt động trong tháng 6 năm 2015 trên cả nước là 1.103 doanh nghiệp, tăng 1,4% so với tháng 5 năm 2015.

Trong 6 tháng năm 2015, số doanh nghiệp thành lập mới của cả nước là 45.406 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký là 282.396 tỷ đồng, tăng 21,7% về số doanh nghiệp và tăng 22,3% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, có 10.988 lượt doanh nghiệp thay đổi tăng vốn với tổng số vốn đăng ký tăng thêm là 308.809 tỷ đồng.

Như vậy, tổng số vốn đăng ký mới và đăng ký bổ sung thêm vào nền kinh tế trong 6 tháng năm 2015 là 591.205 tỷ đồng. Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp đạt 6,2 tỷ đồng, tăng 0,5% so với cùng kỳ năm 2014.

Số lao động dự kiến được tạo việc làm của các doanh nghiệp thành lập mới là 651.398 lao động, tăng 20,4% so với cùng kỳ năm trước.

Trong 6 tháng năm 2015, tình hình doanh nghiệp đăng ký thành lập mới chia theo vùng lãnh thổ. Cụ thể, các vùng Đồng bằng Sông Hồng tăng 26,7%, Trung du và miền núi phía Bắc tăng 16,9%, Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung tăng 20,5%, Đông Nam Bộ tăng 24,7%, Đồng bằng Sông Cửu Long tăng 16,5%; trong đó, vùng Tây Nguyên giảm 26,4% so với cùng kỳ năm 2014.

Tình hình doanh nghiệp đăng ký thành lập mới phân theo lĩnh vực hoạt động: Lĩnh vực y tế và hoạt động trợ giúp xã hội tiếp tục là lĩnh vực kinh doanh duy nhất có số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm 1,5% so với cùng kỳ năm trước.

Ngược lại, các ngành khác đang có sự tái cơ cấu mạnh mẽ, thể hiện qua sự biến động cùng tăng trong việc gia nhập thị trường so với 6 tháng năm 2014. Lĩnh vực nghệ thuật, vui chơi giải trí tăng 134,8%; kinh doanh bất động sản tăng 65,0%; vận tải kho bãi tăng 52,6%; nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản tăng 36,6%...

Số doanh nghiệp gặp khó khăn buộc phải tạm ngừng hoạt động của cả nước là 27.051 doanh nghiệp, giảm 5,8% so với cùng kỳ năm trước gồm: 8.898 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn, 18.153 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ đóng mã số doanh nghiệp hoặc không đăng ký.

Điều này cho thấy rằng, các giải pháp của Chính phủ, bộ, ngành, địa phương được ban hành nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp đã phát huy tác dụng và hỗ trợ khu vực doanh nghiệp phát triển.

Trong 6 tháng năm 2015, cả nước có 8.507 doanh nghiệp ngừng hoạt động quay trở lại hoạt động, tăng 2,2% so với cùng kỳ năm 2014. 

Nguyên Thảo