6 tháng đầu năm PVN đạt doanh thu 247,1 nghìn tỷ đồng

13/07/2017 06:44 Mai Anh
(GDVN) - Trong 6 tháng đầu năm, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh đề ra với doanh thu đạt 247,1 nghìn tỷ đồng.

Báo cáo của PVN cho biết, trong 6 tháng đầu năm, công tác tìm kiếm thăm dò dầu khí tiếp tục được triển khai theo kế hoạch đề ra, theo đó đã có 1 phát hiện dầu khí mới, đồng thời PVN đã đưa công trình giàn Thỏ Trắng 3 vào khai thác từ ngày 07/5/2017 (sớm hơn so với kế hoạch 13 ngày).

Đáng chú ý, tổng sản lượng khai thác quy dầu 6 tháng đầu năm đạt 13,15 triệu tấn, vượt 0,2% so với kế hoạch 6 tháng và bằng 51% kế hoạch năm.

Trong đó, sản lượng khai thác dầu thô đạt 7,9 triệu tấn, vượt 2,0% so với kế hoạch 6 tháng và bằng 52,0% kế hoạch năm.

6 tháng đầu năm PVN đạt doanh thu 247,1 nghìn tỷ đồng - ảnh nguồn PVN

Báo cáo PVN cho biết, sản lượng khai thác dầu ở trong nước 6 tháng đạt 6,93 triệu tấn, vượt 2,1% - tương đương vượt 141 nghìn tấn so với kế hoạch 6 tháng, ở nước ngoài đạt 0,97 triệu tấn, vượt 2,1% kế hoạch 6 tháng.

Ngoài ra, sản lượng khai thác khí trong nửa đầu năm nay cũng đạt 5,25 tỷ m3, bằng 97,6% kế hoạch 6 tháng và bằng 49,5% kế hoạch năm.

Sản xuất điện đạt 11,11 tỷ kWh, bằng 55,2% kế hoạch năm. Sản xuất đạm đạt 909 nghìn tấn và sản xuất xăng dầu đạt 2,99 triệu tấn, vượt 19% kế hoạch 6 tháng và bằng 44% kế hoạch năm. 

Với các kết quả trên, tổng doanh thu toàn Tập đoàn trong 6 tháng đầu năm đạt 247,1 nghìn tỷ đồng, vượt 15% so với kế hoạch 6 tháng và bằng 56% kế hoạch năm.

Nộp ngân sách Nhà nước đạt 44,2 nghìn tỷ đồng, vượt 14% so với kế hoạch 6 tháng và bằng 59% kế hoạch năm.

Các hoạt động khoa học công nghệ, đào tạo được triển khai tích cực; công tác an ninh, an toàn dầu khí, an toàn môi trường, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ trên các công trình dầu khí được giám sát chặt chẽ và thực hiện nghiêm túc. Công tác an sinh xã hội tiếp tục được tích cực triển khai thực hiện theo cam kết.

Mai Anh