8 tháng, FPT đạt doanh thu 17.313 tỷ đồng

19/09/2013 07:19 Hoàng Lực
(GDVN) - Ban Kế hoạch - Tài chính tập đoàn FPT cho biết kết thúc 8 tháng, doanh thu toàn tập đoàn đạt 17.313 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế đạt 1.609 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ 2012.

Theo đó Ban Kế hoạch - Tài chính FPT vừa công bố kết quả kinh doanh 8 tháng đầu năm 2013. Kết thúc 8 tháng, doanh thu toàn tập đoàn đạt 17.313 tỷ đồng, tăng trưởng 13% so với cùng kỳ, vượt 10% so với kế hoạch lũy kế 8 tháng, tương đương 64% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.609 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ 2012, đạt 100% kế hoạch 8 tháng, tương đương 61% kế hoạch năm.

Công nghệ và Viễn thông là hai lĩnh vực mũi nhọn, chiếm 76% tổng lợi nhuận toàn tập đoàn, tiếp tục duy trì mức tăng trưởng tốt so với cùng kỳ. 


Lợi nhuận sau thuế đạt 1.330 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế dành cho cổ đông công ty mẹ đạt 986 tỷ đồng, tăng tương ứng 5% và 3% so với cùng kỳ, tương đương lần lượt 60% và 58% kế hoạch năm. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) sau 8 tháng đạt 3.599 đồng/cổ phiếu, tăng 2% so với cùng kỳ và tương đương 58% kế hoạch cả năm.

Hai lĩnh vực mũi nhọn có đóng góp lớn nhất vào lợi nhuận của FPT là Công nghệ và Viễn thông. Mảng Công nghệ, bao gồm các mảng kinh doanh Phần mềm, Tích hợp hệ thống và Dịch vụ CNTT lũy kế 8 tháng có mức tăng trưởng 21% về doanh thu và tăng trưởng 23% về lợi nhuận. Mảng Viễn thông bao gồm kinh doanh Dịch vụ viễn thông và Nội dung số duy trì tốc độ tăng trưởng 11% về cả doanh thu và lợi nhuận.


Trước đó tình hình kinh doanh 6 tháng đầu năm 2013 của FPT đạt kết quả khá cao doanh thu thuần đạt gần 12.300 tỷ, tăng trưởng 9% và lợi nhuận trước thuế đạt 1.276 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ năm ngoái.  Mảng phần mềm tăng trưởng 32% về doanh thu và 62% về lợi nhuận. Viễn thông vẫn thể hiện vai trò đầu tàu với doanh thu tăng 19% và lợi nhuận tăng 20%.

Nhìn chung kết quả kinh doanh này vẫn không được như mong đợi của FPT. Ở mảng phần mềm FPT đang kỳ vọng rất nhiều với dự định sẽ đẩy mạnh hoạt động ở thị trường Mỹ. Năm nay, bộ phận này đặt mục tiêu đạt 2.800 tỷ doanh thu và 600 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.


Cùng với đó doanh thu mảng thương mại (phân phối & bán lẻ) tăng 11%, đóng góp 60% tổng doanh thu. Tuy nhiên, lợi nhuận giảm gần 60 tỷ, tương ứng giảm 22%. Ngoài thương mại, hai bộ phận khác cũng chứng kiến sự suy giảm mạnh về lợi nhuận là Nội dung số (-30%) và Giáo dục (-20%).


Tuy nhiên trước sự thay đổi liên tiếp về nhân sự cấp cao thời gian qua cùng những thông tin cổ đông lớn thoái vốn thì với việc đạt lợi nhuận 1.330 tỷ đồng chứng tỏ FPT vẫn phát triển tốt và không bị ảnh hưởng bởi những tác động khách quan. 

Hoàng Lực