9 tháng, Bầu Đức lãi hơn 1.500 tỷ đồng

Mai Anh
(GDVN) - Lợi nhuận trước thuế tính đến hết Quý III/2015 (hết 30/9/2015) của Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai đạt hơn 1.500 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai) vừa đưa ra Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III/2015.

Theo đó tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn Quý III/2015 đều tăng mạnh so với Quý III/2014. Trong khi tài sản ngắn hạn tăng gần 4.000 tỷ đồng thì tài sản dài hạn tăng mạnh hơn với mức tăng gần 8.000 tỷ đồng.

Tổng tài sản của Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai tính đến hết Quý III/2015 so với Quý III/2014 tăng hơn 9 nghìn tỷ đồng.

Hoàng Anh Gia Lai đạt lợi nhuận trước thuế hơn 1,5 nghìn tỷ đồng (ảnh Trung tâm điều hành Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai - nguồn Lao động)

Nợ phải trả của Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai tính đến Quý III/2015 tăng gần 10 nghìn tỷ đồng so với Quý III/2014. Tuy nhiên khoản nợ này không đáng lo ngại do đây là khoản nợ dài hạn, phát sinh do vay dài hạn nên doanh nghiệp không bị áp lực trả nợ.

Trong Quý III/2015, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai có mức tăng kỷ lục, tăng gần gấp 3 lần so với Quý III/2014. Cụ thể, doanh thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ của Hoàng Anh Gia Lai quý 3 năm nay đạt hơn 2,1 nghìn tỷ đồng, trong khi năm 2014 chỉ đạt hơn 777 tỷ đồng.

Trong 9 tháng đầu năm nay, Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai đã “bỏ túi” hơn 5,2 nghìn tỷ đồng từ bán hàng và cung ứng dịch vụ trong khi con số này của 9 tháng đầu năm 2014 là hơn 2,4 nghìn tỷ đồng.

Như vậy, 9 tháng đầu năm 2015, lợi nhuận trước thuế của Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai đạt hơn 1.500 tỷ con số lợi nhuận 9 tháng năm 2014 đạt hơn 1.600 tỷ.

Nếu tính riêng, lợi nhuận trước thuế riêng trong Quý III/2015 đạt hơn 471 tỷ đồng, giảm so với Quý III/2014. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 429 tỷ đồng. Tuy nhiên nếu tính lũy kế lãi trước thuế trong 9 tháng đầu năm nay thì lợi nhuận trước thuế của Hoàng Anh Gia Lai đã đạt xấp xỉ bằng lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm 2014.

Với kết quả kinh doanh trên, Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai hoàn thành chỉ tiêu do Hội đồng quản trị đề ra.

Trước đó, ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai đã ra Quyết nghị số 2210/15/NQHĐQT-HAGL về chỉ tiêu kinh doanh Quý III/2015, “chỉ thị” lợi nhuận trước thuế của Hoàng Anh Gia Lai phải đạt hơn 470 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 428 tỷ đồng.

Mai Anh
Đang tải tin...