Agribank bổ nhiệm hàng loạt nhân sự mới

06/10/2014 08:41 NHẤT NGÔN
(GDVN) - Agribank vừa tổ chức Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và thành viên Ban Kiểm soát Agribank.

Cụ thể, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Phương và ông Nguyễn Hải Long giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Agribank; ông Nguyễn Bách Dương, ông Hoàng Văn Thắng, ông Bùi Hồng Quảng giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Agribank; ông Phùng Văn Hưng Quang giữ chức vụ Kế toán trưởng Agribank. Các quyết định có hiệu lực kể từ 1/10/2014.

Ông Nguyễn Minh Phương – Phó TGĐ Agribank phát biểu nhận nhiệm vụ

Phát biểu tại lễ công bố và trao quyết định, ông Nguyễn Phước Thanh - Ủy viên Ban cán sự, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam yêu cầu trong thời gian tới Ban lãnh đạo Agribank tập trung xử lý nợ xấu, sắp xếp lại về lao động cho phù hợp tại hai địa bàn Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Đến 30/9/2014, tổng nguồn vốn của Agribank đạt 692.570 tỷ đồng (tăng 10,6% so với cuối năm 2013). Tổng dư nợ cho vay đạt 547.283 tỷ đồng, trong đó dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn đạt 390.625 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ trên 72%/tổng dư nợ cho vay. Dư nợ cho vay hộ sản xuất và cá nhân tăng 4,3%. 

Về cơ chế tín dụng, Agribank tập trung hoàn thiện cơ chế cho vay, thực hiện các giải pháp khuyến khích tăng trưởng tín dụng như hỗ trợ khách hàng tái đầu tư, triển khai các gói sản phẩm ưu đãi lãi suất, giảm lãi suất cho vay bằng nội tệ và ngoại tệ đối với tất cả các lĩnh vực (trong 9 tháng đầu năm 2014 thực hiện giảm 6 lần)…

NHẤT NGÔN