Agribank vào "Top 10 doanh nghiệp tín nhiệm nhất Việt Nam"

12/05/2015 16:06 Nguyên Thảo
(GDVN) - Việc được cấp Chứng nhận và Chứng thư thẩm định tín nhiệm DN tiếp tục khẳng định năng lực cạnh tranh, uy tín của Agribank trên thị trường tài chính nông thôn.

Agribank vừa được Trung tâm Khoa học Thẩm định Tín nhiệm Doanh nghiệp thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cấp Bằng chứng nhận "Top 10 doanh nghiệp tín nhiệm nhất Việt Nam cùng hệ thống ngành Kinh tế năm 2014".

Đồng thời, Agribank cũng được cấp chứng thư thẩm định tín nhiệm doanh nghiệp năm 2014.

Bằng chứng nhận "Top 10 doanh nghiệp tín nhiệm nhất Việt Nam cùng hệ thống ngành Kinh tế năm 2014" và Chứng thư thẩm định tín nhiệm doanh nghiệp do Trung tâm Khoa học Thẩm định Tín nhiệm Doanh nghiệp cấp cho các doanh nghiệp sau quá trình rà soát, thẩm định các doanh nghiệp có thương hiệu, tình hình tài chính kinh doanh tốt trên thị trường theo các nguồn thông tin đa dạng khác nhau.

Việc Agribank được cấp Chứng nhận và Chứng thư thẩm định tín nhiệm doanh nghiệp tiếp tục khẳng định năng lực cạnh tranh, uy tín và vai trò chủ lực của Agribank trên thị trường tài chính nông thôn.

Nguyên Thảo