“Ăn gian” thuế, CNG Việt Nam bị phạt và truy thu 27,7 tỷ đồng

30/06/2014 08:34 NHẤT NGÔN
(GDVN) - Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Võ Thành Long vừa ký quyết định xử phạt Công ty Cổ phần CNG Việt Nam số tiền hơn 27 tỷ đồng.

Theo quyết định số 4385/QĐ-CT ký ngày 26/6/2014, trong 10 ngày, Công ty CNG phải hoàn thành số tiền trên, nếu nộp chậm sẽ phải nộp tiền chậm nộp theo quy định của pháp luật.

Cụ thể, Công ty CNG bị truy thu 20,53 tỷ đồng tiền thuế Giá trị gia tăng, thuế Thu nhập doanh nghiệp, thuế Thu nhập cá nhân và thuế Nhà thầu, nhà thầu phụ nuớc ngoài.

Ngoài ra, Công ty CNG còn bị phạt tiền với mức phạt 10% trên số tiền thuế khai sai dẫn đến thiếu số thuế phải nộp, số tiền phạt là 1,13 tỷ đồng; phạt tiền với mức phạt 20% trên số tiền thuế khai sai dẫn đến thiếu số thuế phải nộp, số tiền phạt là 1,83 tỷ đồng; tiền chậm nộp thuế theo mức 0,05%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp (tính đến ngày 6/6), tổng số tiền chậm nộp là 4,17 tỷ đồng.

Quyết định xử phạt của Cục thuế tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu.

Theo Cục Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Công ty CNG đã có hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp.

Thành lập năm 2007, Công ty Cổ phần CNG Việt Nam sản xuất và kinh doanh các dịch vụ liên quan đến công trình khí và khí thiên nhiên.

Hiện tại do Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí hóa lỏng Miền Nam nắm giữ đa số cổ phần của CNG. 

Cách đây 5 ngày, CNG cho biết, kết thúc 6 tháng đầu năm 2014, sản lượng khí tiêu thụ của CNG đạt 33 triệu Sm3, doanh thu đạt 520 tỷ đồng, vượt tương ứng 10%, và 18% so với kế hoạch 6 tháng đầu năm.

CNG kết thúc năm 2013 với doanh thu thuần đạt gần 950 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế 124 tỉ đồng. 

Từ 2011 đến 2013, CNG tăng trưởng doanh thu trung bình 49%, lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân 3 năm đạt 42% theo tính toán của công ty chứng khoán Thiên Việt.

Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần CNG Việt Nam thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 2014 với mục tiêu doanh thu 1.016 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế 110 tỉ đồng.

NHẤT NGÔN