Báo cáo Thủ tướng về tiến độ tái định cư Sân bay Long Thành

22/02/2020 08:10 Nhật Minh
(GDVN) - Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư Sân bay quốc tế Long Thành là công trình trọng điểm quốc gia.

Theo bài báo trên vietnamnet ngày 17/2/2020 “Dự án Sân bay Long Thành: Lãnh đạo "chưa tích cực", 2 khu tái định cư bị chậm tiến độ", phản ánh Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai vừa có báo cáo về tiến độ triển khai các dự án thành phần có cấu phần xây dựng thuộc dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư Cảng Hàng không quốc tế Long Thành (Sân bay quốc tế Long Thành), trong đó nhấn mạnh việc chậm tiến độ đối với đầu tư xây dựng hạ tầng Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn và phân khu 3 Khu tái định cư Bình Sơn, huyện Long Thành. 

Ảnh minh họa: VOV 

Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư Sân bay quốc tế Long Thành là công trình trọng điểm quốc gia, Tỉnh uỷ - Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã tập trung chỉ đạo, đôn đốc triển khai thực hiện nhưng tiến độ vẫn còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu. 

Đối với việc đầu tư xây dựng hạ tầng Khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn và phân khu 3 Khu tái định cư Bình Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai phê bình lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh khi chưa chủ động, tích cực trong công tác lập hồ sơ, thủ tục các dự án hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội của hai khu tái định cư này; chưa tuân thủ quy định chế độ, thời gian và ký báo cáo gửi Ủy ban nhân dân tỉnh...

Về phản ánh trên, Thủ tướng Chính phủ giao Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 24/2/2020.

Nhật Minh