Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành phần mềm quản lý hoạt động thanh tra, kiểm tra

08/08/2019 06:09 Trúc Diệp
(GDVN) - Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ký Quyết định số 999/QĐ-BHXH về việc ban hành phần mềm quản lý hoạt động thanh tra, kiểm tra phiên bản 1.0.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành phần mềm quản lý hoạt động thanh tra, kiểm tra. ảnh: TN.

Phần mềm được triển khai nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thanh tra, kiểm tra của Ngành, góp phần hiện đại hoá các hoạt động nghiệp vụ của ngành.

Theo đó, Phần mềm Quản lý hoạt động thanh tra, kiểm tra phiên bản 1.0 thuộc bản quyền của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, là một phần mềm trong hệ thống phần mềm ứng dụng của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng phần mềm trong hoạt động thanh tra, kiểm tra nhằm hiện đại hóa công tác quản lý, giảm tải sử dụng văn bản giấy và sổ sách ghi chép tay; tiết kiệm thời gian cho cán bộ trong công tác báo cáo, tổng hợp; hỗ trợ các tiện ích để nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, đồng thời công tác quản lý hoạt động thanh tra, kiểm tra được toàn diện, bao quát và đồng bộ hơn từ Bảo hiểm xã hội huyện, thị đến Bảo hiểm xã hội tỉnh và Bảo hiểm xã hội Việt Nam…

Phần mềm do Vụ Thanh tra - Kiểm tra phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin nghiên cứu, xây dựng các tiêu chí và hoàn thiện.

Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Trúc Diệp