Bảo hiểm xã hội Việt Nam liên tục đạt nhiều kết quả tích cực

14/08/2019 09:00 Trúc Diệp
(GDVN) - Công tác phát triển đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp tăng trung bình 5%/năm.

Sáng 13/8, đoàn kiểm tra liên ngành về thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật và thực hiện Quyết định số 242/QĐ-TTg ngày 26/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn 2018 - 2022” đã có buổi làm việc với Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Đoàn kiểm tra ghi nhận nỗ lực của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Ông Đặng Thanh Sơn - Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật (Bộ Tư pháp) làm Trưởng đoàn.

Tham gia Đoàn kiểm tra có đại diện: Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính… và một số đơn vị trực thuộc Bộ Tư pháp. Tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra có Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam - ông Đào Việt Ánh cùng đại diện một số đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Tại buổi làm việc, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã báo cáo với đoàn kiểm tra về công tác theo dõi tình hình thi pháp luật ngành Bảo hiểm xã hội từ tháng 10/2017 - 6/2019 với nhiều kết quả đã đạt được.

Cụ thể: Trong công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ theo dõi tình hình thi hành pháp luật: Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã xây dựng kế hoạch và tổ chức, đảm bảo các điều kiện thực hiện Kế hoạch đúng quy định; thực hiện nghiêm túc quy định về báo cáo; thường xuyên phổ biến, tập huấn về nghiệp vụ thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật đến đội ngũ cán bộ; kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng tăng cường thanh tra, kiểm tra kịp thời phát hiện các hành vi lạm dụng, trục lợi, các hành vi vi phạm trong lĩnh vực Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp để xử lý và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý.

Là cơ quan thuộc Chính phủ, không có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật, tuy nhiên, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã chủ động, tích cực phối hợp với các bộ, ngành xây dựng và hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, các đề án, chính sách, đặc biệt đối với các văn bản điều chỉnh lĩnh vực Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp như: Tham gia xây dựng đề án cải cách chính sách tiền lương; Đề án cải cách chính sách Bảo hiểm xã hội; Nghị quyết 125-NQ/CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách Bảo hiểm xã hội; tham gia xây dựng dự thảo Luật Lao động (sửa đổi); tham gia xây dựng, sửa đổi 11 nghị định, 7 thông tư hướng dẫn thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014…

Trong quá trình theo dõi tình hình thi hành pháp luật toàn ngành, cơ quan Bảo hiểm xã hội đã kịp thời nắm bắt những hạn chế, không khả thi hay những vấn đề cần có sự điều chỉnh của pháp luật để chủ động báo cáo và đề xuất hướng giải quyết với các cơ quan chức năng.

Nhằm bảo đảm chất lượng thi hành pháp luật trong toàn ngành, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã thực hiện việc ban hành hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ, phù hợp với quy định pháp luật và tình hình thực tiễn.

Việc rà soát văn bản do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành được thực hiện định kỳ hằng năm, trên cơ sở đó tham mưu với lãnh đạo Ngành sửa đổi, bổ sung hoặc huỷ bỏ văn bản không phù hợp.

Công chức, viên chức ngành Bảo hiểm xã hội đều tuân thủ nghiêm túc các quy định về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp. Một số trường hợp công chức, viên  chức vi phạm quy định trong thực thi công vụ, nhiệm vụ đã bị xử lý kịp thời…

Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam - ông Đào Việt Ánh nhận định: Từ những kết quả của công tác theo dõi thi hành pháp luật nêu trên đã góp phần quan trọng giúp Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Công tác phát triển đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp tăng trung bình 5%/năm. Tính đến tháng 6/2019, toàn quốc toàn quốc đã có 14,8 triệu người tham gia Bảo hiểm xã hội; 12,7 triệu người tham gia Bảo hiểm thất nghiệp;  84,7 triệu người tham gia Bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ bao phủ 89,3% dân số.

Hằng năm, ngành Bảo hiểm xã hội phục vụ, giải quyết chế độ cho hàng trăm triệu lượt người khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế; hàng chục triệu lượt người hưởng các chế độ Bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp tục cắt giảm thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực của Ngành. Năm 2018, Bảo hiểm xã hội Việt Nam giảm từ 32 thủ tục hành chính xuống còn 28 thủ tục hành chính; đến tháng 6/2019, bãi bỏ thêm 01 thủ tục hành chính trong lĩnh vực chi trả Bảo hiểm xã hội. Hiện, ngành Bảo hiểm xã hội có 27 thủ tục hành chính và 19 trong số đó đã đạt dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3.

Việc ứng dụng Công nghệ thông tin cũng được Bảo hiểm xã hội Việt Nam đẩy mạnh. Năm 2018 là năm thứ 2 liên tiếp Bảo hiểm xã hội Việt Nam đứng đầu về ứng dụng Công nghệ thông tin trong khối các cơ quan thuộc Chính phủ…

Trên cơ sở ý kiến trao đổi, thảo luận giữa các thành viên Đoàn kiểm tra và Bảo hiểm xã hội Việt Nam, ông Đặng Thanh Sơn - Trưởng đoàn Kiểm tra đã kết luận sơ bộ về kết quả thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong thời gian qua của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Theo ông Sơn, thực hiện công tác này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã đạt được rất nhiều kết quả tích cực, ấn tượng trong việc lập kế hoạch, phối hợp với các bộ, ngành, bố trí nguồn lực thực hiện, triển khai nhiệm vụ trọng tâm… cho thấy sự quan tâm, chỉ đạo, điều hành của cấp uỷ và lãnh đạo ngành.

Tuy nhiên, ngành Bảo hiểm xã hội vẫn còn một số hạn chế cũng như khó khăn trong thực hiện công tác này như: Đội ngũ làm công tác pháp chế ở Bảo hiểm xã hội các địa phương còn thiếu và yếu; tính tuân thủ pháp luật về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp của một số cá nhân, tổ chức chưa tốt; tình trạng chậm đóng, nợ đọng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp vẫn diễn ra ở một số địa phương; vướng mắc trong thực hiện khởi kiện và xử lý hình sự đơn vị nợ đọng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp…

Vì vậy, Đoàn kiểm tra đề nghị: Ban Cán sự đảng và Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam cần tiếp tục tăng cường công tác quán triệt và nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức trong ngành về ý nghĩa, vai trò của công tác thi hành pháp luật thuộc chức năng nhiệm vụ;

Tăng cường công tác bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, bố trí kinh phí và các điều kiện khác theo quy định;

Tăng cường phối hợp với các bộ, ngành trong xây dựng, hoàn thiện chính sách pháp luật về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp; nâng cao hiệu quả của công tác thanh tra chuyên ngành và tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong thi hành pháp luật, đặc biệt là pháp luật về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp để kiến nghị, đề xuất với các cấp có thẩm quyền sửa đổi, hoàn thiện.

Ngành bảo hiểm xã hội liên tục cải cách hành chính, tạo sự thuận lợi tốt nhất cho người dân. ảnh: Hà Phương.

Trước đó trong buổi làm việc với Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ - ông Mai Tiến Dũng (Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ) đánh giá: “Bảo hiểm xã hội Việt Nam là một trong những đơn vị đi đầu trong cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia bảo hiểm xã hội kết nối chia sẻ”.

Để đạt được các mục tiêu Nghị quyết số 28-NQ/TW đề ra, như: Thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên tất cả các lĩnh vực Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp; giảm số giờ giao dịch giữa cơ quan Bảo hiểm xã hội với doanh nghiệp đạt mức ASEAN- 4; chỉ số mức độ hài lòng của người tham gia Bảo hiểm xã hội tăng lên trong từng giai đoạn, đạt mức 80% năm 2021 và tiến tới đạt 90% vào năm 2030.

Bà Nguyễn Thị Minh - Thứ trưởng, Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam khẳng định sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Ngành; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực; nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ Bảo hiểm xã hội theo hướng thân thiện, công khai, minh bạch.

Trúc Diệp