Thực hiện nghĩa vụ thông tin theo quy định Luật Chứng khoán Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai vừa có Công văn số 13/15/CV-HAGL gửi Ủy ban Chứng khoán nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM. 

Theo đó Hoàng Anh Gia Lai cho biết, ngày 28/11/2014 doanh nghiệp này đã hoàn thành phát hành 1.000 trái phiếu, với mệnh giá 1 tỷ đồng/ trái phiếu. Kỳ hạn trái phiếu 3 năm với kỳ tính lãi đầu tiên là 10,35%/ năm.

Hoàng Anh Gia Lai đã hoàn thành phát hành 1 nghìn trái phiếu thu về 1 nghìn tỷ đồng

Trong khi đó lãi suất áp dụng cho các kỳ tính lãi tiếp theo của trái phiếu sẽ được xác định bằng trung bình cộng lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng VND, trả sau kỳ hạn 12 tháng công bố tại Chi nhánh của 4 ngân hàng thương mại tại TP.HCM bao gồm: Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank), chi nhánh Ngân hàng TMCP Công thương (Viettin Bank), chi nhánh Ngân hàng CPTM Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Sở giao dịch 2 và chi nhánh Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank).

Công thức tính lãi suất: Lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng VND, trả sau kỳ hạn 12 tháng cộng (+) biên độ 4%/năm.

Trước đó Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 - 2014 của Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai cho biết lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 1.027 tỉ đồng, gấp hơn 5 lần so với quý 3 năm 2013 (264, 8 tỉ đồng). Lợi nhuận trước thuế ước đạt 990,1 tỉ đồng gấp hơn 4 lần so với lợi nhuận trước thuế quý 3 năm 2013 (256 tỉ đồng).

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng mạnh tính đến quý 3/2014 đạt 777,3 tỉ. Trong đó đường và bắp là 2 loại hàng hóa mang doanh thu lớn cho Hoàng Anh Gia Lai. 

Tổng tài sản của HAGL tính đến 30/9/2014 lên đến 34.902 tỉ đồng tăng hơn 5 nghìn tỉ đồng so với tài sản cuối năm 2013.

Mai Anh