Bộ Công Thương áp mức thuế tuyệt đối với bột ngọt nhập khẩu

14/03/2016 15:09 Cao Nguyên
(GDVN) - Bộ Công Thương quyết định áp dụng biện pháp tự vệ toàn cầu với sản phẩm bột ngọt nhập khẩu mức thuế tuyệt đối là 4.390.999 đồng/tấn.

Bộ Công Thương vừa ban hành quyết định áp dụng biện pháp tự vệ toàn cầu đối với sản phẩm bột ngọt nhập khẩu vào Việt Nam.

Trên cơ sở kết luận điều tra chính thức, Bộ Công Thương quyết định áp dụng biện pháp tự vệ toàn cầu với sản phẩm bột ngọt nhập khẩu mức thuế tuyệt đối là 4.390.999 đồng/tấn.

Biện pháp này nhằm tạo điều kiện cho các nhà sản xuất trong nước khắc phục được thiệt hại nghiêm trọng do sự gia tăng đột biến của hàng hoá nhập khẩu gây ra.

Theo quy định tại điều 7.4 về thời hạn áp dụng biện pháp tự vệ của WTO, thời gian biểu cho việc nới lỏng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm bột ngọt nhập khẩu sẽ được thực hiện trong vòng 4 năm với mức thuế tuyệt đối áp dụng giảm 10% qua mỗi năm nhằm đảm bảo Ngành sản xuất trong nước có đủ thời gian để khắc phục thiệt hại nghiêm trọng đang gặp phải, theo khung thời gian cụ thể như sau:

Khung thời gian có hiệu lực và mức thuế suất tự vệ được áp dụng với sản phẩm bột ngọt. Ảnh: Bộ Công Thương. 

Cũng theo Bộ Công Thương, các biện pháp tự vệ không được áp dụng đối với hàng hóa có xuất xứ từ các nước kém phát triển nếu số lượng hàng hóa nhập khẩu của nước đó vào Việt Nam không vượt quá 3% tổng lượng hàng hóa nhập khẩu bị điều tra để áp dụng biện pháp tự vệ.

Đồng thời, cũng không áp dụng biện pháp tự vệ khi tổng lượng hàng hóa nhập khẩu các nước đó vào Việt Nam dưới 9% tổng lượng hàng hóa nhập khẩu bị điều tra để áp dụng biện pháp tự vệ.

Trước đó (ngày 9/6/2015), Bộ Công Thương nhận được Hồ sơ yêu cầu áp dụng biện pháp tự vệ đối với mặt hàng bột ngọt nhập khẩu vào Việt Nam có mã HS: 2922.42.20 của Công ty CPHH Vedan Việt Nam.

Sau khi xem xét yêu cầu các bên, Bộ Công Thương cho biết, trong giai đoạn 2012-2014 mặt hàng bột ngọt nhập khẩu có sự gia tăng đột biến. Điều này ảnh hưởng đến sản lượng sản xuất của doanh nghiệp bột ngọt trong nước, ảnh hưởng đến thị phần lợi nhuận, doanh thu và đời sống của người lao động…

Dựa vào phân tích trên, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký Quyết định số 9269/QĐ-BCT về việc điều tra áp dụng biện pháp tự vệ đối với mặt hàng bột ngọt nhập khẩu vào Việt Nam.

Từ ngày 21- 23/12/2015, Cơ quan điều tra đã tiến hành thẩm tra các doanh nghiệp nhập khẩu đã trả lời Bản câu hỏi của Cơ quan điều tra.

Ngày 19/01/2016, Cơ quan điều tra đã tổ chức Phiên tham vấn công khai vụ việc điều tra áp dụng biện pháp tự vệ đối với mặt hàng bột ngọt nhập khẩu vào Việt Nam.

Cao Nguyên