“Bộ Công thương chịu trách nhiệm quy hoạch thủy điện cả nước"

21/11/2013 19:35 Ngọc Quang
(GDVN) - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: “Về quy hoạch thủy điện trong cả nước, Bộ Công thương phải chịu trách nhiệm quản lý thống nhất quy hoạch. Các địa phương sẽ rà soát lại một lần nữa rồi tổ chức thẩm định. Trước khi quy hoạch xây dựng phải báo cáo Thủ tướng”.

Trong phần đăng đàn trả lời chất vấn chiều nay của Thủ tướng Chính phủ, ĐBQH Nguyễn Thị Phúc (Bình Thuận) đặt vấn đề: Thủy điện đã đóng góp một phần rất quan trọng trong việc bảo đảm điện năng cho đất nước, tuy nhiên thời gian qua, việc lập quy hoạch, đầu tư xây dựng, thi công và vận hành thủy điện đã gây ra nhiều hệ lụy cho cuộc sống người dân. Xin Thủ tướng cho biết những giải pháp của Chính phủ nhằm khắc phục nhanh những tồn tại, yếu kém trong lĩnh vực này?

Còn ĐB Trần Thị Dung (Điện Biên) và một số đại biểu khác đặt vấn đề với Thủ tướng: Lũ và thủy điện vẫn đang gây đau xót cho người dân vùng hạ lưu. Chính quyền địa phương bức xúc vì việc thủy điện xả lũ không báo trước. Trước tình trạng trên, ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ như thế nào để tránh tình trạng hễ đến mùa mưa là thủy điện và lũ lụt làm khổ người dân? Cơ quan chức năng đổ lỗi cho nhau còn người dân chỉ biết than trời? Thủ tướng có chỉ đạo gì đối với việc xả lũ không đúng quy trình của các thủy điện gây ngập lụt cho người dân?

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đăng đàn trả lời tại Quốc hội chiều nay. Ảnh: VGP.

Đề cập đến các vấn đề ĐB nêu, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết, thủy điện là một tiềm năng và lợi thế lớn của nước ta, cần phải khai thác, sử dụng và phát triển. Thủy điện đã đóng góp quan trọng, đảm bảo điện năng trong những năm qua.

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng thẳng thắn nhìn nhận, bên cạnh mặt tích cực đó, vẫn còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế yếu kém cả trong quy hoạch, lập dự án, thẩm định phê duyệt, thi công, rồi cả hạn chế trong di dân tái định cư, đảm bảo môi trường sinh thái. 

“Những yếu kém này có nhiều nguyên nhân nhưng chủ yếu là yếu kém trong quản lý nhà nước của Chính phủ, chính quyền địa phương. Hiện nay, Thủ tướng Chính phủ đang tiếp tục chỉ đạo khắc phục tồn tại hạn chế yếu kém. Cùng với đó, sắp tới Quốc hội sẽ có Nghị quyết về việc này”, Thủ tướng cho hay.

Bên cạnh đó, Chính phủ sẽ tiếp tục triển khai thực hiện, phát huy mặt hiệu quả tích cực, góp phần đảm bảo điện năng cho phát triển kinh tế xã hội, đồng thời sẽ khắc phục nhanh, có hiệu quả những tồn tại, hạn chế yếu kém đã nêu.


Thủ tướng nhấn mạnh: “Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo 3 nhóm giải pháp lớn. Với các nhà máy đang vận hành, phải rà soát, đánh giá lại an toàn hồ đập. Nếu không an toàn phải ngừng hoạt động. Phải bổ sung quy trình vận hành hồ chứa đã được phê duyệt để phù hợp điều kiện thực tế. Phải công khai cho nhân dân biết quy trình này. UBND các địa phương tăng cường thực hiện trách nhiệm của mình, buộc chủ đầu tư phải thực hiện đúng quy trình vận hành hồ chứa. Ai thực hiện không đúng phải xử lý nghiêm theo quy định”.

Thủ tướng cũng yêu cầu UBND các địa phương tăng cường trách nhiệm, chịu trách nhiệm quản lý, buộc chủ đầu tư phải thực hiện đúng quy trình vận hành hồ chứa, nếu không thực hiện sẽ xử lý nghiêm; nghiên cứu đề xuất chính sách bổ sung đối với hộ nghèo ở những vùng tái định cư; rà soát, bổ sung cơ chế chính sách, yêu cầu chủ đầu tư thực hiện đúng cam kết trồng lại rừng.

Với các dự án đang khởi công xây dựng (205 dự án), Chính phủ yêu cầu rà soát thiết kế xem an toàn không? Phương án tái định cư có đúng pháp luật không? Phương án trồng lại rừng cụ thể như thế nào? Quy trình vận hành hồ chứa phải được cấp có  thẩm quyền phê duyệt, làm sao để dự án đi vào hoạt động phải đảm bảo 4 mục tiêu như đã nói.

Sau khi rà soát, số dự án nằm trong quy hoạch chưa khởi công xây dựng (248 dự án), Chính phủ sẽ quản lý quy hoạch chặt chẽ hơn, trách nhiệm cao hơn. Quy hoạch thủy điện trong cả nước do Bộ Công thương chịu trách nhiệm quản lý. Các địa phương rà soát lại, báo cáo Thủ tướng trước khi phê duyệt. Chấp thuận để khởi công xây dựng mới phải chặt chẽ hơn. Nhóm B, C do Bộ Công thương phê duyệt. Nếu dự án nhóm A, Bộ KH-ĐT lập Hội đồng Nhà nước thẩm định, trình Chính phủ phê duyệt.

Thủ tướng khẳng định: “Về quy hoạch thủy điện trong cả nước, Bộ Công thương phải chịu trách nhiệm quản lý thống nhất quy hoạch. Các địa phương sẽ rà soát lại một lần nữa rồi tổ chức thẩm định. Trước khi quy hoạch xây dựng phải báo cáo Thủ tướng”.

Ngọc Quang