Bộ Công thương điều tra áp dụng biện pháp tự vệ mặt hàng bột ngọt

04/09/2015 14:45 Mai Anh
(GDVN) - Trước đề nghị của Công ty CPHH Vedan Việt Nam, Bộ Công Thương đã quyết định điều tra áp dụng biện pháp tự vệ đối với mặt hàng bột ngọt nhập khẩu vào Việt Nam.

Cục Quản lý cạnh tranh (QLCT) – Bộ Công Thương cho biết, ngày 9/6/2015 Bộ Công thương nhận được Hồ sơ yêu cầu áp dụng biện pháp tự vệ đối với mặt hàng bột ngọt nhập khẩu vào Việt Nam có mã HS: 2922.42.20 của Công ty CPHH Vedan Việt Nam.

Theo quy định tại Điều 10, Pháp lệnh 42/2002/PL-UBTVQH10 doanh nghiệp đề nghị áp dụng biện pháp tự vệ phải đạt yêu cầu chiếm 25% tổng sản lượng hàng hóa sản xuất trong nước. 

Về quy định này, Công ty CPHH Vedan Việt Nam đáp ứng được (hiện doanh nghiệp này đang sản xuất 46,95% tổng sản lượng bột ngọt sản xuất trong nước).

Công ty TNHH Vedan Việt Nam có hồ sơ yêu cầu áp dụng biện pháp tự vệ đối với mặt hàng bột ngọt nhập khẩu vào Việt Nam. Ảnh minh họa. 

Bên cạnh đó để biện pháp tự vệ được áp dụng phải khi có sự ủng hộ của doanh nghiệp cùng tham gia sản xuất mặt hàng.

Đồng thời theo quy định tại điều 3, Nghị định số 150 của Chính phủ ngày 8/12/2003 quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh về tự vệ trong nhập khẩu hàng hóa nước ngoài vào Việt Nam. Cả doanh nghiệp đưa ra yêu cầu và doanh nghiệp ủng họ phải có lượng hàng hóa tương tụ sản xuất trong nước chiếm tỷ lệ ít nhất 50% tổng sản lượng hàng hóa của ngành đó được sản xuất ra ở trong nước.

Từ quy định trên, với việc Công ty TNHH Miwon Việt Nam cũng ủng hộ đơn yêu cầu áp dụng biện pháp tự vệ của Vedan, theo đó nếu tính cả bên yêu cầu là Vedan và các bên ủng hộ hiện chiếm tới 59,19% tổng lượng sản xuất hàng hóa tương tự ở trong nước. Tỷ lệ này đáp ứng được yêu cầu quy định tại Nghị định số 150.

Quyết định của Bộ Công thương (ảnh chụp màn hình)

Sau khi xem xét yêu cầu các bên Bộ Công thương cho biết, trong giai đoạn 2012-2014 mặt hàng bột ngọt nhập khẩu có sự gia tăng đột biến. Điều này ảnh hưởng đến sản lượng sản xuất của doanh nghiệp bột ngọt trong nước, ảnh hưởng đến thị phần lợi nhuận, doanh thu và đời sống của người lao động…

Dựa vào phân tích trên  Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký Quyết định số 9269/QĐ-BCT về việc điều tra áp dụng biện pháp tự vệ đối với mặt hàng bột ngọt nhập khẩu vào Việt Nam.

Để phục vụ quá trình xem xét và đánh giá hồ sơ vụ việc trước khi Bộ trưởng Bộ Công Thương ra quyết định điều tra, Cục Quản lý cạnh tranh đề nghị các doanh nghiệp sản xuất bột ngọt cung cấp thông tin phục vụ cho việc xem xét, đánh giá hồ sơ áp dụng biện pháp tự vệ đối với mặt hàng bột ngọt nhập khẩu. Sau khi xem xét hồ sơ, Bộ Công Thương đã xác nhận đơn yêu cầu của bên yêu cầu là đầy đủ và hợp lệ theo quy định của pháp luật.

Theo quy định tại điều 13 của Pháp lệnh Tự vệ, các bên muốn đăng ký làm bên liên quan có thể gửi đăng ký tới cơ quan điều tra (Cục Quản lý cạnh tranh – Bộ Công Thương). Bản câu hỏi điều tra sẽ được gửi đến các bên liên quan sau ngày ra quyết định điều tra.

Tất cả các bên liên quan có thể nêu quan điểm của mình về vụ việc này trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Bộ Công Thương ra quyết định điều tra vụ việc. Bộ Công Thương sẽ có trách nhiệm xem xét tất cả các thông tin, chứng cứ, quan điểm của các bên liên quan trước khi đưa ra kết luận về vụ việc.

Trong trường hợp cần thiết, thời hạn điều tra có thể được gia hạn một lần. Trong quá trình điều tra nếu xét thấy việc chậm thi hành các biện pháp tự vệ gây ra hoặc đe doạ gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho ngành sản xuất trong nước và thiệt hại đó khó có thể khắc phục về sau. Khi đó Bộ trưởng Bộ Công Thương có thể ra quyết định áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời trước khi kết thúc điều tra.

Mai Anh