Bộ GTVT đề nghị kiểm toán Vinalines, Cảng Sài Gòn

21/06/2014 09:16 Nhất Ngôn
(GDVN) - Ngày 20/6, Bộ GTVT có Văn bản số 7289/BGTVT-QLDN Đề nghị kiểm toán trong năm 2014 Tổng công ty Hàng hải Việt Nam và Công ty TNHH MTV Cảng Sài Gòn.

Cụ thể, theo Bộ GTVT, thực hiện Nghị quyết số 15/NQ-CP ngày 06/3/2014 của Chính phủ về một số giải pháp đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp và Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 12/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, Bộ Giao thông vận tải đang tập trung cổ phần hóa các Tổng công ty, công ty thuộc Bộ, trong đó có Tổng công ty Hàng hải Việt Nam và các đơn vị thành viên.

Ảnh minh họa.

Trong danh sách 43 Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước được kiểm toán Nhà nước trong năm nay, không có 2 đơn vị nói trên.

Tuy nhiên, để hỗ trợ Bộ Giao thông vận tải thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp theo đúng quy định, Bộ Giao thông vận tải đề nghị Kiểm toán Nhà nước tổ chức thực hiện kiểm toán trong năm 2014 đối với Tổng công ty Hàng hải Việt Nam và Công ty TNHH MTV Cảng Sài Gòn.

Nhất Ngôn