Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã từ bỏ quyền lợi, đặc quyền vì lợi ích chung

17/01/2019 06:00 Nhật Minh
(GDVN) - Ngày 16/1, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dự Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2018 và triển khai nhiệm vụ của Bộ Kế hoạch Đầu tư.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng ngành Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Kế hoạch và Đầu tư có đóng góp lớn, quan trọng đối với sự phát triển toàn diện của đất nước trong năm 2018.

“Bộ Kế hoạch và Đầu tư là một trong những bộ đi tiên phong, đổi mới cả về tư duy và hành động”, Phó Thủ tướng nhận định.

Trong bối cảnh năm 2018, khối lượng công việc của Bộ tăng đột biến, độ khó và phức tạp tăng lên, trong điều kiện dư địa chính sách tài chính, tiền tệ cho tăng trưởng còn eo hẹp lại gặp nhiều thách thức lớn, vừa phải lo cho trước mắt, vừa lo cho trung hạn và lâu dài.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: TXVN

Không chỉ vậy, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương liên quan trong điều hành chính sách, kế hoạch tài chính.

Các kịch bản điều hành giá giữa Ngân hàng Nhà nước, Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), Bộ Tài chính tạo thuận lợi trong điều hành giá của Chính phủ, các bộ, địa phương theo sát kịch bản...

Phó Thủ tướng cũng ghi nhận Bộ có nhiều sáng kiến hơn, như đề xuất xây dựng Đề án về mô hình kinh tế chia sẻ, mạng lưới nhân lực thực hiện Chiến lược quốc gia về cách mạng công nghiệp 4.0, đặc biệt là chuyển Diễn đàn Phát triển Việt Nam VBF thành Diễn đàn cải cách và phát triển, đây là sự thay đổi về tư duy.

Phó Thủ tướng nhắc tới việc Bộ đề xuất sửa đổi Luật Đầu tư công bỏ thủ tục thẩm định nguồn vốn của Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Hay Bộ đề xuất chuyển một loạt thủ tục tiền kiểm sang hậu kiểm.

“Tôi đánh giá cao các đồng chí, từ bỏ quyền lợi, đặc quyền của mình vì lợi ích chung”, Phó Thủ tướng phát biểu.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cũng chỉ ra với vai trò của ngành là tham mưu chiến lược thì mọi sự tồn tại của nền kinh tế đều có trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Đó là những yếu kém trong triển khai đầu tư công cả về thể chế và thực hiện. Giải ngân vốn đầu tư công chậm, không đạt kế hoạch, vấn đề phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã, kinh tế tư nhân còn hạn chế, cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước, sắp xếp đổi mới đơn vị sự nghiệp công lập chưa đạt yêu cầu đề ra, trong đó có nguyên nhân về thể chế, chính sách.

Việc triển khai các thể chế kinh tế mới còn lúng túng. Năng lực tự chủ của nền kinh tế được cải thiện nhưng chưa đạt yêu cầu, khoảng cách giữa doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và doanh nghiệp trong nước vẫn còn xa.

Còn một bộ phận cán bộ, công chức chưa theo kịp tư duy đổi mới, thận trọng quá mức, sợ sai phạm không dám trình bày ý kiến của mình.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trình bày Báo cáo. Ảnh: TTXVN

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan thường trực của Tiểu ban xây dựng văn kiện Đại hội Đảng XIII tập trung triển khai xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2030.

Xây dựng Đề án về định hướng chính sách thu hút FDI, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về phát triển kinh tế tập thể; tiếp tục xây dựng văn bản hướng dẫn thực hiện các luật.

“Để trở thành nước phát triển thì thành công của quá khứ chỉ là bước đầu. Thành công này là tốt nhưng có thể không bảo đảm cho đất nước trong tương lai nếu không củng cố, phát triển các động lực”, Phó Thủ tướng nêu rõ nhận thức cho ngành Kế hoạch và Đầu tư.

Nhật Minh