Bổ nhiệm Tổng giám đốc Vinalines

18/03/2014 16:08 Hồng Anh
(GDVN) - Ông Lê Anh Sơn sẽ thay thế công việc của Tổng giám đốc tiền nhiệm Nguyễn Cảnh Việt từ ngày 20/3 tới đây.

Ngày 18/3, Bộ trưởng Bộ Giao thông - Vận tải Đinh La Thăng ký quyết định bổ nhiệm ông Lê Anh Sơn, Phó tổng giám đốc Vinalines giữ chức thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

Theo đó, ông Lê Anh Sơn sẽ thay thế công việc của Tổng giám đốc tiền nhiệm Nguyễn Cảnh Việt từ ngày 20/3 tới đây.

Ông Lê Anh Sơn sẽ giữ chức CEO Vinalines từ 20/3/2014.

Trước đó ngày 13/3, Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, ông Nguyễn Cảnh Việt vừa được Bộ Giao thông Vận tải điều động về làm Phó ban phòng chống lụt bão của Bộ.

Ông Sơn sinh năm 1971, là Thạc sỹ Tài chính - ngân hàng; quản trị tài chính, đã từng giữ chức Giám đốc Công ty tư vấn Hàng hải, Trưởng ban Tài chính Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

Ông Sơn là con của nguyên Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Ngọc Hoàn, và là em trai của ông Lê Anh Tuấn, Vụ trưởng, Trưởng Ban quản lý dự án PPP, Bộ Giao thông Vận tải - người vừa được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Hồng Anh