Bộ Xây dựng đề xuất bỏ áp dụng thuế suất 25% khi bán đất

28/11/2013 07:12 Phạm Liễu (Nguồn VTV)
(GDVN) - Để tránh thất thu thuế và hạn chế tiêu cực, đồng thời tạo thuận tiện trong việc xác định thuế thu nhập cá nhân, Bộ Xây dựng đã có văn bản đề nghị không áp dụng thuế suất 25% tính trên thu nhập mà chỉ áp dụng thuế suất 2% tính trên giá chuyển nhượng đối với trường hợp bên bán nhà đất là cá nhân.
Lý giải về đề nghị này, Bộ Xây dựng cho biết: Trong rất nhiều trường hợp bán nhà, đất của cá nhân, việc xác định giá vốn là rất khó khăn. Lý do là việc ghi giá bán trong hợp đồng có thể không phù hợp với giá thực tế. Nhiều khoản chi phí liên quan đến quá trình tạo lập, mua bán nhà đất như chi phí lãi vay, phí tư vấn, môi giới, quản lý… không thể được ghi nhận hợp lý vào giá vốn. Cộng thêm giá trị nhà đất biến động theo thời gian do lạm phát, trượt giá, do các hoạt động đầu tư, cải tạo làm gia tăng giá trị nhà đất.

Bộ Xây dựng đề nghị không áp dụng thuế suất 25% tính trên thu nhập mà chỉ áp dụng thuế suất 2% tính trên giá chuyển nhượng.

Đồng thời, trong nhiều trường hợp, người mua nhà sau một thời gian dài mới bán đi sẽ càng khó xác định giá vốn. Vì vậy, việc áp dụng mức thuế 25% trên số tiền chênh lệch giữa giá vốn cá nhân mua trước đó và giá họ bán lại là rất phức tạp, có thể làm phát sinh tiêu cực trong việc xác định và kê khai thuế, thu thuế.

Mặt khác, đề nghị trên của Bộ Xây dựng cũng giải quyết được sự thắc mắc của người dân về sự đồng bộ và bình đẳng khi tính thuế, trong trường hợp mua bán nhà, đất tương tự nhau tại cùng một khu vực, do cùng một cơ quan thuế giải quyết nhưng áp dụng hai mức thuế khác nhau như hiện nay./.

Phạm Liễu (Nguồn VTV)