Bộ Y tế thông báo nhiều mẫu sữa nhiễm vi sinh vật nguy hại

28/10/2013 15:13 Đỗ Tuyết
(GDVN) -  Kết quả kiểm nghiệm cho thấy, 10 mẫu sản phẩm sữa (5 mẫu sữa đậu nành, 5 mẫu sữa đậu xanh) đều không phát hiện đường hóa học trong sản phẩm nhưng cả 10/10 mẫu không đạt về chỉ tiêu tổng số vi sinh vật hiếm khí, 5/10 mẫu bị nhiễm nấm men và nấm mốc, 7/10 mẫu có vi khuẩn Coliforms.

Ngày 26/10, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã có thông báo kết quả giám sát an toàn thực phẩm đối với sản phẩm sữa và nguyên liệu pha chế sữa trên địa bàn TPHCM.

Thực hiện kế hoạch giám sát chủ động mối nguy hại an toàn thực phẩm năm 2013, trước đó Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm TPHCM đã tổ chức giám sát, lấy 16 mẫu tại các điểm bán sữa trên địa bàn để kiểm nghiệm đánh giá một số chỉ tiêu ô nhiễm vi sinh, hóa lý.

Đến nay, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã có thông báo kết quả giám sát an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm này.


Kết quả kiểm nghiệm cho thấy, 10 mẫu sản phẩm sữa (5 mẫu sữa đậu nành, 5 mẫu sữa đậu xanh) đều không phát hiện đường hóa học trong sản phẩm nhưng cả 10/10 mẫu không đạt về chỉ tiêu tổng số vi sinh vật hiếm khí, 5/10 mẫu bị nhiễm nấm men và nấm mốc, 7/10 mẫu có vi khuẩn Coliforms.

Đối với sản phẩm bột béo: 1/1 mẫu đạt các chỉ tiêu về vi sinh và hóa lý. Đối với sản phẩm hương liệu pha chế sữa, 5/5 mẫu đều không phát hiện kim loại nặng./. 

Đỗ Tuyết