Cấm các hãng bay thu thêm phí của khách nếu chậm, hủy chuyến

06/08/2014 10:54 Vân Lam/chinhphu.vn
(GDVN) - Các hãng hàng không thực hiện chuyển đổi hành trình theo yêu cầu của hành khách và không thu bất cứ khoản phí nào liên quan đến việc chuyển đổi hành trình.

Hiện nay, các hãng hàng không Việt Nam đang áp dụng chính sách bán vé máy bay, trong đó có thu phí thay đổi chuyến bay, ngày bay và các điều kiện khác tùy theo mức giá vé. 

Việc này phù hợp với tập quán kinh doanh vận tải hàng không quốc tế, tạo điều kiện đa dạng hóa các loại giá vé, tạo thuận lợi cho hành khách trong việc lựa chọn sản phẩm, góp phần đảm bảo doanh thu cho các hãng hàng không. 

Tuy nhiên, thời gian qua, tình trạng chậm, hủy chuyến của các hãng hàng không Việt Nam tăng cao, gây bức xúc trong dư luận, hành khách đang có yêu cầu cao hơn về chất lượng dịch vụ, việc chăm sóc và đảm bảo các quyền lợi của hành khách.

Ảnh minh họa.

Trước tình hình này, để đảm bảo lợi ích, chất lượng dịch vụ hành khách và tăng cường trách nhiệm của hãng hàng không liên quan đến việc chậm, hủy chuyến bay trong trường hợp không phải do lỗi của hành khách, Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng đã yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam, Tổng công ty Hàng không Việt Nam, Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet, Công ty Cổ phần Hàng không Jetstar Pacific và Công ty Bay dịch vụ hàng không (VASCO) tăng cường trách nhiệm của hãng hàng không liên quan đến việc chậm, hủy chuyến bay trong trường hợp không phải do lỗi của hành khách.

Bộ GTVT yêu cầu các hãng hàng không có trách nhiệm rà soát, đưa vào Điều lệ vận chuyển nội dung chi tiết đảm bảo thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của Người vận chuyển tại Điều 145 Luật Hàng không dân dụng Việt Nam, Thông tư số 26/2009/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ GTVT, Quyết định số 10/2007/QĐ-BGTVT của Bộ trưởng Bộ GTVT.

Cụ thể, các hãng hàng không thực hiện chuyển đổi hành trình theo yêu cầu của hành khách và không thu bất cứ khoản phí nào liên quan đến việc chuyển đổi hành trình cho hành khách trong trường hợp hành khách đã được xác nhận chỗ trên chuyến bay nhưng việc vận chuyển bị gián đoạn, bị chậm, bị hủy do lỗi của người vận chuyển. 

Đồng thời, thông báo công khai, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của người vận chuyển trong trường hợp chậm, hủy chuyến, gián đoạn vận chuyển, không chấp nhận vận chuyển và trách nhiệm bồi thường ứng trước không hoàn lại theo quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, quy định rõ các trường hợp chậm, hủy chuyến bay vì lý do thương mại và trách nhiệm của hãng hàng không trong các trường hợp này; Điều lệ vận chuyển sửa đổi, bổ sung của hãng hàng không trình Cục Hàng không Việt Nam trong tháng 8/2014 để đăng ký theo quy định pháp luật; Công bố công khai các quyền, nghĩa vụ của người vận chuyển và của hành khách được quy định tại Điều lệ vận chuyển tại cảng hàng không, sân bay, các đại lý bán vé và trang thông tin điện tử của hãng hàng không.

Cục Hàng không Việt Nam có trách nhiệm hoàn thiện dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 26/2009/TT-BGTVT quy định về việc vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung, theo hướng bổ sung quy định trách nhiệm của các hãng hàng không trong trường hợp chậm, hủy chuyến, trình Bộ trong tháng 8/2014.

Ngoài ra, xây dựng dự thảo Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT về bồi thường ứng trước không hoàn lại trong vận chuyển hành khách bằng đường hàng không (thay thế Quyết định 10/2007/QĐ-BGTVT của Bộ trưởng Bộ GTVT) theo hướng tăng mức bồi thường ứng truớc không hoàn lại, trình Bộ trong tháng 8/2014.

Vân Lam/chinhphu.vn