Cấm lưu hành 4 loại sữa bột

12/10/2014 12:05 NHẤT NGÔN
(GDVN) - Cục An toàn thực phẩm vừa ban hành quyết định về việc thu hồi hiệu lực Giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm của 4 sản phẩm sữa nguyên kem và đình chỉ lưu hành.

Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm mới ban hành quyết định số 589/QĐ-ATTP về việc thu hồi hiệu lực Giấy chứng nhận tiêu chuẩn bốn loại sữa bột nguyên kem và đình chỉ lưu hành các sản phẩm này.

Tất cả đều là sản phẩm của Công ty TNHH sản xuất Thương mại Thực phẩm Miền Đông, có địa chỉ số 1393 đường Vĩnh Lộc, ấp 5, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP.HCM.

Một trong 4 sản phẩm sữa bột nguyên kem của Công ty TNHH sản xuất Thương mại Thực phẩm Miền Đông bị cấm lưu hành.

Bốn sản phẩm bao gồm: Thực phẩm bổ sung sản phẩm dinh dưỡng US Sure (13,05% sữa bột nguyên kem), thực phẩm bổ sung sản phẩm dinh dưỡng US Sure Gold (13,3% sữa bột nguyên kem), thực phẩm bổ sung sản phẩm dinh dưỡng Fri Sure Gold (10,5% sữa bột nguyên kem), thực phẩm bổ sung sản phẩm dinh dưỡng Fri Sure Advance (9,56% sữa bột nguyên kem).

Cục An toàn thực phẩm cho biết lý do các sản phẩm này bị thu hồi hiệu lực giấy chứng nhận tiêu chuẩn là vì Công ty Thực phẩm Miền Đông đã dừng sản xuất 4 sản phẩm này từ ngày 15/8/2014 và Công ty đã có đơn xin nộp lại bốn giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm.

Theo đó, Cục sẽ đình chỉ hoàn toàn việc lưu hành các sản phẩm nêu trên của Công ty TNHH sản xuất Thương mại Thực phẩm Miền Đông từ ngày 6/10/2014.

NHẤT NGÔN