Chính phủ kiến tạo góp phần tăng chỉ số xếp hạng môi trường kinh doanh Việt Nam

29/12/2017 07:00 Diệu Linh
(GDVN) - Thủ tướng có ý kiến chỉ đạo về việc tổ chức tọa đàm về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, thành tựu đối ngoại, hội nhập quốc tế của Việt Nam năm 2017.

Để đẩy mạnh công tác truyền thông về thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam năm 2017, Thủ tướng Chính phủ giao Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Tọa đàm về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam năm 2017 và phương hướng điều hành kinh tế - xã hội năm 2018 của Chính phủ trong tuần đầu tháng 1/2018.

Chương trình có sự tham gia của đại diện một số tổ chức tài chính và Diễn đàn quốc tế (WB, IMF, ADB, WEF), Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Văn phòng Chính phủ phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam chuẩn bị tốt nội dung Tọa đàm, trong đó lưu ý tác động của các biện pháp chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong năm qua và việc xây dựng Chính phủ kiến tạo, minh bạch, hành động góp phần vào sự tăng hạng của các chỉ số xếp hạng môi trường kinh doanh (DB/WB), năng lực cạnh tranh (GCI/WEF), đổi mới sáng tạo (GII)... và thực hiện thành công các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và phương hướng năm 2018.

Theo kế hoạch dự kiến, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tham gia Tọa đàm.

Bộ Ngoại giao, Bộ Công Thương phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam chuẩn bị nội dung phục vụ Tọa đàm, tập trung vào các thành tựu nổi bật về đối ngoại, hội nhập quốc tế năm 2017, định hướng năm 2018; hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế năm 2017 đã góp phần quan trọng giữ gìn môi trường hòa bình cho phát triển, nâng tầm Việt Nam cả về vị thế quốc tế và đi vào chiều sâu, hiệu quả trong quan hệ quốc tế.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí truyền tải thông tin về 2 buổi Tọa đàm trên các kênh truyền thông trong nước và quốc tế.

Diệu Linh