Chống bán phá giá thép mạ nhập khẩu từ Trung Quốc và Hàn Quốc

31/03/2017 09:50 Diệu Linh
(GDVN) - Nội dung này được nêu rõ trong Quyết định số 1105/QĐ-BCT của Bộ Công Thương ngày 30/3/2017.

Theo đó, sản phẩm  thép mạ (còn gọi là tôn mạ) nhập khẩu vào Việt Nam được phân loại theo mã HS: 7210.41.11; 7210.41.12; 7210.41.19; 7210.49.11; 7210.49.12; 7210.49.13; 7210.49.19; 7210.50.00; 7210.61.11; 7210.61.12; 7210.61.19; 7210.69.11; 7210.69.12; 7210.69.19; 7210.90.10; 7210.90.90; 7212.30.10; 7212.30.20; 7212.30.91; 7212.30.99; 7212.50.11; 7212.50.12; 7212.50.19; 7212.50.21; 7212.50.22; 7212.50.29; 7212.50.91; 7212.50.92; 7212.50.99; 7212.60.10; 7212.60.20; 7212.60.90; 7225.92.90; 7226.99.11; 7226.99.91, có xuất xứ từ Trung Quốc (bao gồm Hồng Kông) và Hàn Quốc (mã vụ việc AD02).

Áp thuế chống bán phá giá là biện pháp cần thiết để tạo sự cạnh tranh công bằng. ảnh: TTXVN.

Trong quyết định số 1105/QĐ-BCT do Bộ trưởng Trần Tuấn Anh ký nói rõ, quyết định có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Theo công bố, mức áp dụng thuế chống bán phá giá thấp nhất (3,17%) là nhà sản xuất/xuất khẩu Yieh Phui (China) Technomaterial Co., Ltd (Công ty Thương mại Chin Fong Metal Pte., Ltd.).

Mức áp dụng thuế chống bán phá giá cao nhất (38,34%) thuộc về 3 nhà sản xuất/xuất khẩu gồm:

BX Steel POSCO Cold Rolled Sheet Co., Ltd. (Công ty Thương mại Benxi Iron and Steel International Economic and Trading Co., Ltd.);

Hebei Iron & Steel Co., Ltd., Tangshan Branch (Công ty Thương mại Tangshan Iron & Steel Group Co., Ltd.);

Các nhà sản xuất/xuất khẩu khác của Trung Quốc.

Diệu Linh