Chùm ảnh: Thị trấn Buford (Mỹ) và ông chủ mới người Việt

11/04/2012 14:56 Theo Phạm Đình Nguyên/ Vnexpress
Đây là những hình ảnh về thị trấn Buford và chủ mới do chính doanh nhân người Việt Phạm Đình Nguyên gửi về khi đang lưu lại Mỹ để hoàn thành các thủ tục pháp lý.
Thị trấn Buford chỉ có một ngôi nhà.
... Và một trạm xăng, nên Buford là thị trấn nhỏ nhất nước Mỹ.
Người chủ mới của thị trấn, ông Phạm Đình Nguyên, Giám đốc Công ty dịch vụ phân phối tổng hợp quốc tế (IDS) tại TP HCM.
Ông Nguyên cùng bà Rosie (người đại diện) và người chủ tiền nhiệm của thị trấn, DonSammons.
Người chủ trước của thị trấn có lợi tức hàng năm nhờ trạm xăng, cửa hàng và kinh doanh đồ lưu niệm mang tên thị trấn Buford.
Những lợi tức ấy từ nay được chuyển sang cho người chủ mới, sau cái bắt tay chuyển giao giữa Phạm Đình Nguyên và DonSammons.
Theo Phạm Đình Nguyên/ Vnexpress