Có gì đặc biệt trong báo cáo tài chính quý 1/2014 của ngân hàng ACB?

12/05/2014 15:53 Hồng Anh
(GDVN)- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất quý 1/2014 của ACB đạt 318 tỷ đồng, giảm 19% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ nợ xấu tăng lên 3.28%.

Ngân hàng TMCP Á Châu (mã ACB - HNX) đã công bố báo cáo tài chính (BCTC) quý I/2014 với thu nhập lãi thuần đạt gần 1,055 tỷ đồng, giảm gần 200 tỷ đồng tương đương 14,35% so với cùng kỳ.

Đến thời điểm ngày 31/3/2014, ACB có tổng tài sản là 173.390 tỷ đồng, tăng gần 6.800 tỷ đồng so với cuối 2013.Tăng trưởng tín dụng tại ACB vẫn giảm gần 1% và khoản thu nhập từ lãi cho vay của ACB cũng giảm 470 tỷ đồng so với cùng kỳ 2013.

Trong khi lợi nhuận giảm, nợ xấu của ACB lại có xu hướng tăng từ mức 3% (cuối năm 2013) lên 3,27% vào cuối tháng 3.

Huy động vốn khách hàng đạt 144.409 tỷ đồng, tăng 4,56% so với đầu năm. Tăng trưởng tín dụng tuy nhiên vẫn âm 0,26%, với dư nợ cho vay khách hàng 106.910 tỷ đồng.

Quý I/2014, mảng vàng, ngoại hối của ACB lãi 51 tỷ đồng trong khi cùng kỳ 2013 lỗ gần 84 tỷ đồng. Hai mảng chứng khoán đầu tư và chứng khoán kinh doanh vẫn báo lãi. Sau trừ chi phí dự phòng rủi ro tín dụng, thuế, ACB lãi ròng 250 tỷ đồng. So với quý I/2013, lợi nhuận kỳ này của ngân hàng giảm gần 20%.

Kết quả lợi nhuận trước thuế hợp nhất của ACB đạt 318 tỷ đồng, giảm 19% so với quý 1/2013, tương đương 27% kế hoạch năm (1,189 tỷ đồng). Lợi nhuận sau thuế quý 1/2014 của ngân hàng cũng giảm gần 19% xuống 250 tỷ đồng.

Quý I/2014, nợ xấu của ACB lại có xu hướng tăng từ mức 3% (cuối năm 2013) lên 3,27% vào cuối tháng 3. Hiện ngân hàng còn gần 3.500 tỷ đồng nợ xấu, trong đó, riêng nợ nhóm 5 - nợ có khả năng mất vốn đã lên tới 2.300 tỷ đồng. 

Cũng theo báo cáo tài chính quý 1 của ACB số lượng nhân sự tăng thêm 308 người, đưa tổng số cán bộ nhân viên lên 9.099 người sau đợt giảm mạnh hơn 700 nhân sự vào năm 2013./.

Hồng Anh