Con Cưng vi phạm những gì?

18/08/2018 06:36 Hưng Long
(GDVN) - Ngày 17/8, Văn phòng Bộ Công Thương đã có thông cáo báo chí liên quan đến sai phạm của Công ty cổ phần Con Cưng.

Thông cáo nêu rõ, trên cơ sở phản ánh của báo chí và khiếu nại của khách hàng về nhãn mác và xuất xứ sản phẩm của Công ty cổ phần Con Cưng, Bộ Công Thương đã chỉ đạo kiểm tra sơ bộ.

Sau đó, Bộ Công Thương đã thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thương mại, cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của Con Cưng.

Một trong các cửa hàng của Con Cưng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: H.L)

Thời gian kiểm tra từ ngày 30/7/2018 đến ngày 10/8/2018.

Đoàn kiểm tra đã có kết quả căn cứ trên 75 mẫu sản phẩm, hàng hóa và các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của Công ty.

Công ty cổ phần Con Cưng đã chấp hành đúng các quy định của pháp luật về nguồn gốc xuất xứ của hàng hoá,  hồ sơ nhập khẩu...

Bộ Công thương lập đoàn kiểm tra Con Cưng trong 10 ngày 

Qua việc kiểm tra của các Chi cục Quản lý thị trường đối với 192 vụ kiểm tra đã phát hiện một số hành vi không chấp hành đúng quy định của pháp luật của Con Cưng.

Công ty cổ phần Con Cưng có vi phạm về nhãn hàng hóa, vi phạm về khuyến mại và vi phạm quy định về thương mại điện tử đối với hoạt động của website thương mại điện tử bán hàng www.concung.com.

Bộ Công Thương đã chỉ đạo Cục Quản lý thị trường và các Chi cục Quản lý thị trường xử lý đối với các vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

Bộ Công Thương yêu cầu Công ty cổ phần Con Cưng có biện pháp xử lý, khắc phục các vi phạm đã được phát hiện, tiếp tục rà soát việc chấp hành pháp luật trong các hoạt động kinh doanh.

Bộ Công Thương cũng yêu cầu Con Cưng khắc phục xong các vi phạm về nhãn mác trước khi đưa vào lưu thông.

Hưng Long