Cục Thuế Hà Nội công bố 96 doanh nghiệp nợ thuế, phí và tiền thuê đất

17/01/2019 17:14 Vũ Phương
(GDVN) - Trong 96 doanh nghiệp bị bêu tên năm 2019 gồm 88 đơn vị nợ thuế phí và 8 đơn vị nợ tiền thuê đất với số tiền rất lớn khoảng 244 tỷ đồng.

Theo đó, Cục Thuế thành phố Hà Nội công khai đợt tháng 1/2019 danh sách 96 đơn vị nợ thuế, phí và tiền thuê đất với tổng số tiền nợ rất lớn.

Trong số 96 doanh nghiệp bị bêu tên gồm 88 doanh nghiệp nợ thuế phí với tổng số tiền trên 34 tỷ đồng, còn lại 8 doanh nghiệp nợ tiền thuê đất với số tiền rất lớn trên 209 tỷ đồng.

Theo Cục thuế Hà Nội, số nợ tiền thuê đất của 8 đơn vị trên được tính đến thời điểm ngày 30/11/2018.

Cụ thể 8 doanh nghiệp gồm Công ty Cổ phần Viptour-Togi nợ 157,6 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển và Thương mại Việt Tiến nợ 34,3 tỷ đồng; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Xuất nhập khẩu và Chế biến lương thực Việt Tiến nợ 10,3 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình giao thông 842 nợ gần 2,9 tỷ đồng;

Công ty Cổ phần Xâu dựng Công trình và Đầu tư 120 nợ 1,6 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Đường Bộ 230 nợ 1,5 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Lilama Hà Nội nợ 1 tỷ đồng; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Song Ngân nợ 509 triệu đồng.

Cục Thuế Hà Nội công khai trên website danh sách 96 doanh nghiệp nợ thuế, phí, thuê đất đầu năm 2019. Ảnh: Chụp từ Cục thuế Hà Nội. 

Còn tại danh sách 88 doanh nghiệp nợ thuế, phí đăng công khai lần 1, đứng đầu với số nợ trên 4,9 tỷ đồng là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xây lắp Sông Đà 207. Xếp ở các vị trí tiếp theo gồm Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam nợ 3,1 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Bym Group nợ 3,1 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Mai Linh Thủ Đô nợ 2 tỷ đồng,….

Hai công ty nợ thuế, phí cuối cùng trong danh sách 88 doanh nghiệp trên là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Lữ hành và tiếp thị điện tử và Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại và tích hợp hệ thống Trí Việt cùng nợ số tiền 11 triệu đồng.

Trong năm 2018, Cục thuế thành phố Hà Nội đã thực hiện công khai thông tin 1.864 đơn vị nợ tiền thuế, phí, các khoản thu liên quan đến đất với tổng số tiền nợ đã đăng công khai là 6.599 tỷ đồng.

Kết quả sau công khai đã có 846 doanh nghiệp và dự án nộp 847,4 tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước.

Với nỗ lực trên, trong năm 2018, công tác quản lý nợ thuế tiếp tục là điểm sáng, nổi bật trong hoạt động của Cục Thuế với những kết quả đạt được hết sức tích cực, tổng số nợ trên dưới 90 ngày đến thời điểm 31/12/2018 ước tính giảm khoảng 15,8% so với thời điểm 31/12/2017.

Theo Cục Thuế Thành phố Hà Nội, năm 2019, ngành thuế sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan, đề xuất các cấp có thẩm quyền áp dụng các biện pháp cưỡng chế quyết liệt hơn, đặc biệt đối với các doanh nghiệp, các chủ đầu tư có nguồn tiền nhưng cố tình chây ỳ, không hoàn thành nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước.

Vũ Phương