Đào tạo nhân lực chất lượng cao cho ngành Kiểm toán

15/04/2017 11:01 Mai Anh
(GDVN) - Đó là yêu cầu của Tổng Kiểm toán Nhà nước với Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán nhân kỷ niệm 20 năm thành lập và đón nhận Huân chương hạng nhì.

Ngày 14/4/2017, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán (thuộc Tổng Kiểm toán Nhà nước) tổ chức kỷ niệm 20 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Lê Đình Thăng – Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán cho biết, trường được thành lập năm 1997 tiền thân Trung tâm Khoa học và Bồi dưỡng cán bộ của kiểm toán nhà nước. 

Ông Lê Đình Thăng – Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán phát biểu mở đầu buổi lễ kỷ niệm - ảnh: H.Lực

Sau 20 năm xây dựng và phát triển, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán đã từng bước xây dựng, kiện toàn tổ chức bộ máy và nhân sự, triển khai thực hiện thành công nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, quản lý hoạt động khoa học, công nghệ và thông tin khoa học, tổ chức đào tạo bồi dưỡng cán bộ… từng bước khẳng định vai trò, vị trí của một cơ sở nghiên cứu khoa học và đào tạo, bồi dưỡng có hiệu quả và uy tín, góp phần vào sự phát triển và thành công chung của kiểm toán nhà nước. 

Các hoạt động khoa học và công nghệ của trường đã góp phần hình thành những nhận thức cơ bản về sự hình thành, phát triển, về bản chất, triết lý hoạt động, quyền năng và vị trí của kiểm toán nhà nước trong điều kiện hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. 

Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc phát biểu chúc mừng Trường Đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán và đề ra nhiệm vụ trong thời gian tới cho nhà trường - ảnh: H.Lực

Kết quả nghiên cứu khoa học là cơ sở để kiểm toán nhà nước kiến nghị Nhà nước ban hành các văn bản quy phạm pháp luật quy định về tổ chức, bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, cơ chế vận hành hoạt động kiểm toán của kiểm toán nhà nước.

Ông Lê Đình Thăng cho biết, trong thời gian tới, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán sẽ tập trung mọi nguồn lực, phấn đấu xây dựng trường trở thành cơ sở nghiên cứu có uy tín, cung cấp và chuyển giao những kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ, tư vấn có chất lượng cao trong lĩnh vực quản lý kinh tế, tài chính, kế toán và kiểm toán.

Tại lễ kỷ niệm, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán.

Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán - ảnh: H.Lực

Trong bài phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc chúc mừng và biểu dương những thành tích Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán đạt được trong thời gian qua. Đồng thời nhấn mạnh nhiệm vụ của nhà trường trong thời gian tới, Tổng Kiểm toán nhà nước đề nghị trường tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung chương trình và phương pháp đào tạo, công tác quản lý, thi, kiểm tra, đánh giá chất lượng đào tạo.

“Tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành để học viên học tại trường thực sự giỏi về chuyên môn, tốt về phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị vững vàng, chuyên nghiệp và hiện đại”, Tổng Kiểm toán nhà nước đưa ra yêu cầu.

Bên cạnh đó Tổng kiểm toán nhà nước đề nghị nhà trường quan tâm xây dựng đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý đảm bảo tiêu chuẩn về năng lực. Trong công tác nghiên cứu khoa học, trường cần chủ động đề xuất các sáng kiến, nội dung nghiên cứu phù hợp; Các đề tài nghiên cứu không chỉ đáp ứng yêu cầu phát triển trước mắt mà còn phải đáp ứng yêu cầu phát triển dài hạn.

Mai Anh