Đẩy nhanh áp dụng thu phí điện tử tự động không dừng

12/10/2017 09:25 Ngọc Quang
(GDVN) - Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và các cơ quan có liên quan rà soát, làm rõ mức chi phí tổ chức, quản lý thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa có ý kiến chỉ đạo về việc triển khai hệ thống thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng trên Quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên (Dự án ETC).

Phó Thủ tướng đồng ý chủ trương Bộ Giao thông vận tải và nhà đầu tư dự án thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng trên Quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên (dự án ETC) tiếp tục đàm phán với các nhà đầu tư dự án giao thông đường bộ theo hình thức Hợp đồng BOT (dự án BOT) để bổ sung các trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ vào dự án ETC nhằm đẩy nhanh thu phí sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng.

Tuyến đường Pháp Vân - Cầu Giẽ đã xảy ra quá nhiều tai tiếng cần phải được xử lý dứt điểm. ảnh: NQ.

Phó Thủ tướng giao Bộ Giao thông Vận tải xác định doanh thu hoàn vốn cho dự án ETC từ phần chênh lệch giữa mức khoán chi phí tổ chức, quản lý thu giá quy định trong hợp đồng BOT sau khi trừ đi giá trị quyết toán chi phí thực tế tổ chức thu hàng năm của dự án BOT.

Trường hợp áp dụng các biện pháp nêu trên vẫn chưa bảo đảm tính khả thi của dự án ETC, Bộ Giao thông vận tải đánh giá kỹ hiệu quả của việc áp dụng thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng.

Nếu làm tăng hiệu quả tổng thể của dự án BOT, Bộ Giao thông vận tải thống nhất với Bộ Tài chính phương án sử dụng một phần tăng thu hàng năm giữa doanh thu giá dịch vụ thực tế so với doanh thu dự kiến theo phương án tài chính của dự án BOT để bổ sung phần thiếu hụt nguồn thu giá dịch vụ của dự án ETC.

Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và các cơ quan có liên quan rà soát, làm rõ mức chi phí tổ chức, quản lý thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ (lưu ý làm rõ chi phí tổ chức thu đối với từng khâu trong hệ thống thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng; chi phí quản lý, giám sát, hậu kiểm…);

Ban hành mức chi phí tổ chức, quản lý thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ để áp dụng thống nhất đối với tất cả các dự án BOT trong cả nước theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm hài hòa lợi ích của nhà nước, người dân, nhà đầu tư hệ thống thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ và nhà đầu tư các dự án BOT.

Ngọc Quang