Điểm mặt 20 quốc gia đang nợ nhiều nhất thế giới

06/06/2012 08:11 Thanh Mai (Theo CNBC)
(GDVN) - Cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng đã khiến các nước rơi vào tình trạng nợ “đầm đìa”. Trong đó, quốc gia nợ nhiều nhất là Ireland. 

20. Hoa Kỳ

Nợ nước ngoài (% so với GDP): 99,46%

Tổng nợ nước ngoài: 14,959 nghìn tỷ USD

GDP năm 2011 (ước tính): 15,040 nghìn tỷ USD

Nợ nước ngoài bình quân đầu người: 47.664 USD

19. Hungary

Nợ nước ngoài (% so với GDP): 110,3%

Tổng nợ nước ngoài: 216,16 tỷ USD

GDP năm 2011 (ước tính): 195,9 tỷ USD

Nợ nước ngoài bình quân đầu người: 21.706 USD

18. Italia

Nợ nước ngoài (% so với GDP): 136,6%

Tổng nợ nước ngoài: 2,494 nghìn tỷ USD

GDP năm 2011 (ước tính): 1,826 nghìn tỷ USD

Nợ nước ngoài bình quân đầu người: 40.724 USD

17. Australia

Nợ nước ngoài (% so với GDP): 139,9%

Tổng nợ nước ngoài: 1,283 nghìn tỷ USD

GDP năm 2011 (ước tính): 917,7 tỷ USD

Nợ nước ngoài bình quân đầu người: 58.322 USD

16. Tây Ban Nha

Nợ nước ngoài (% so với GDP): 169,5%

Tổng nợ nước ngoài: 2,392 nghìn tỷ USD

GDP năm 2011 (ước tính): 1,411 nghìn tỷ USD

Nợ nước ngoài bình quân đầu người: 50.868 USD

15. Hy Lạp

Nợ nước ngoài (% so với GDP): 178,9%

Tổng nợ nước ngoài: 546,92 tỷ USD

GDP năm 2011 (ước tính): 305,6 tỷ USD

Nợ nước ngoài bình quân đầu người: 50.792 USD

14. Đức

Nợ nước ngoài (% so với GDP): 183,9%

Tổng nợ nước ngoài: 5,674 nghìn tỷ USD

GDP năm 2011 (ước tính): 3,085 nghìn tỷ USD

Nợ nước ngoài bình quân đầu người: 69.788 USD

13. Bồ Đào Nha

Nợ nước ngoài (% so với GDP): 207,3%

Tổng nợ nước ngoài: 511,94 tỷ USD

GDP năm 2011 (ước tính): $ 246,9 tỷ USD

Nợ nước ngoài bình quân đầu người: 47.483 USD

12. Áo

Nợ nước ngoài (% so với GDP): 241,3%

Tổng nợ nước ngoài: 847,95 tỷ USD

GDP năm 2011 (ước tính): 351,4 tỷ USD

Nợ nước ngoài bình quân đầu người: 103.160 USD

11. Phần Lan

Nợ nước ngoài (% so với GDP): 244,8%

Tổng nợ nước ngoài: 478,84 tỷ USD

GDP năm 2011 (ước tính): 195,6 tỷ USD

Nợ nước ngoài bình quân đầu người: 90.984 USD

10. Na Uy

Nợ nước ngoài (% so với GDP): 246,9%

Tổng nợ nước ngoài: 653,29 tỷ USD

GDP năm 2011 (ước tính): 264,5 tỷ USD

Nợ nước ngoài bình quân đầu người: 138.783 USD

9. Pháp

Nợ nước ngoài (% so với GDP): 254,4%

Tổng nợ nước ngoài: 5,632 nghìn tỷ USD

GDP năm 2011 (ước tính): 2,21 nghìn tỷ USD

Nợ nước ngoài bình quân đầu người: 85.824 USD

8. Thụy Điển

Nợ nước ngoài (% so với GDP): 262,3%

Tổng nợ nước ngoài: 995,2 nghìn tỷ USD

GDP năm 2011 (ước tính): 379,4 tỷ USD

Nợ nước ngoài bình quân đầu người: 109.318 USD

7. Hồng Kông

Nợ nước ngoài (% so với GDP): 265,7%

Tổng nợ nước ngoài: 939,83 tỷ USD

GDP năm 2011 (ước tính): 353,7 tỷ USD

Nợ nước ngoài bình quân đầu người: 131.380 USD

6. Đan Mạch

Nợ nước ngoài (% so với GDP): 283,2%

Tổng nợ nước ngoài: 591,4 tỷ USD

GDP năm 2011 (ước tính): 208,8 tỷ USD

Nợ nước ngoài bình quân đầu người: 106.680 USD

5. Bỉ

Nợ nước ngoài (% so với GDP): 353,7%

Tổng nợ nước ngoài: 1,457 nghìn tỷ USD

GDP năm 2011 (ước tính): $ 412 tỷ USD

Nợ nước ngoài bình quân đầu người: 139.613 USD

4. Hà Lan

Nợ nước ngoài (% so với GDP): 367%

Tổng nợ nước ngoài: 2,590 nghìn tỷ USD

GDP năm 2011 (ước tính): 705,7 tỷ USD

Nợ nước ngoài bình quân đầu người: 154.820 USD

3. Thụy Sĩ

Nợ nước ngoài (% so với GDP): 391,3%

Tổng nợ nước ngoài: 1,332 nghìn tỷ USD

GDP năm 2011 (ước tính): 340,5 tỷ USD

Nợ nước ngoài bình quân đầu người: 174.022 USD

2. Vương quốc Anh

Nợ nước ngoài (% so với GDP): 451,4%

Tổng nợ nước ngoài: 10,157 nghìn tỷ USD

GDP năm 2011 (ước tính): 2,250 nghìn tỷ USD

Nợ nước ngoài bình quân đầu người: $ 161.110

1. Ireland

Nợ nước ngoài (% so với GDP): 1.239%

Tổng nợ nước ngoài: 2,26 nghìn tỷ USD

GDP năm 2011 (ước tính): 182,1 tỷ USD

Nợ nước ngoài bình quân đầu người: 478.087 USD

Thanh Mai (Theo CNBC)