Điện Dầu khí kiểm soát chặt chẽ chất thải

27/04/2017 14:38 Mai Anh
(GDVN) - Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí khẳng định chất thải nguy hại được kiểm soát chặt chẽ, an toàn.

Sáng 26/4 tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam (thuộc Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.

Tại Đại hội, Ban điều hành công ty đã trình bày báo cáo kết quả hoạt động năm 2016 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh dịch vụ năm 2017.

Năm 2016, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí đã nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, hoàn thành tốt công tác bảo dưỡng sửa chữa thường xuyên, khắc phục, xử lý sự cố đảm bảo an toàn, độ tin cậy và khả dụng cho các nhà máy điện.

Cụ thể, doanh thu của công ty đạt hơn 1.259 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 31,5 tỷ đồng.

Bỏ phiếu thông qua các nội dung đại hội - ảnh nguồn Tập đoàn Dầu Khí.

Trong năm, Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí đã thực hiện việc sửa chữa đột xuất và xử lý các tồn tại trong vận hành các nhà máy điện, đảm bảo các tổ máy trong tình trạng dự phòng đáp ứng kịp thời việc đưa điện lên lưới điện quốc gia.

Đặc biệt, Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí luôn chú trọng vào công tác an toàn, sức khỏe môi trường ở các đợt bảo dưỡng, sửa chữa nhà máy điện, không để xảy ra tai nạn lao động. Chất thải nguy hại được kiểm soát chặt chẽ, an toàn.

Các công tác quản lý tài chính, quản lý kỹ thuật, tổ chức bộ máy cũng như đào tạo nguồn nhân lực luôn được quan tâm và thực hiện tốt.

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí đặc biệt quan tâm các hoạt động an sinh xã hội, các chương trình từ thiện hỗ trợ người nghèo. Thông qua hội chữ thập đỏ, công ty đã tài trợ hơn 1 tỷ đồng cho các chương trình khám, phát thuốc chữa bệnh cho người nghèo.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí đã quyên góp, ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt hơn 221 triệu đồng.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí nhiệm kỳ 2017-2022 ra mắt - ảnh nguồn Tập đoàn Dầu khí.

Phát biểu tại Đại hội, Thành viên Hội đồng thành viên Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) Hà Đức Thu đánh giá cao thành quả, chất lượng công việc mà Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí đã thực hiện trong năm 2016 và đặc biệt ghi nhận những đóng góp của tập thể Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí trong việc cùng với Tổng Công ty phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế kế hoạch.

Đồng thời, Thành viên Hội đồng thành viên Hà Đức Thu yêu cầu Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí tiếp tục phát huy nội lực, cùng các thế mạnh của một công ty chuyên ngành tiếp tục thực hiện tốt công tác bảo dưỡng sửa chữa thường xuyên, định kỳ và đảm bảo độ khả dụng cho các nhà máy điện của tổng công ty.

Công ty cần chú trọng: xây dựng quản lý kỹ thuật bảo dưỡng sửa chữa chuyên nghiệp; đào tạo và xây dựng đội ngũ kỹ sư, công nhân lành nghề; chú trọng công tác an toàn sức khỏe môi trường cũng như các công tác khác hướng tới hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Đại hội đồng đã thông qua nhiều nội dung quan trọng như: Báo cáo của hội đồng quản trị năm 2016 và Kế hoạch hoạt động năm 2017; Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2016 và Kế hoạch hoạt động năm 2017; Báo cáo của Ban điều hành công ty về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016; Bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị/Thành viên Ban Kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2017-2022.

Đại hội cũng đã được lắng nghe nhiều ý kiến đóng góp, bổ sung của cổ đông vào các nội dung các bản báo cáo, Tờ trình trong đại hội. Đặc biệt các cổ đông cũng cam kết sẽ tiếp tục chia sẻ và đồng hành với công ty trong sự nghiệp phát triển.

Với tỷ lệ phiếu biểu quyết nhất trí cao với các nội dung chương trình, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí 2017 đã thành công tốt đẹp.

Tập thể Ban lãnh đạo và cán bộ công nhân viên công ty xác định sẽ có nhiều khó khăn thử thách trong thực hiện các mục tiêu kinh doanh nhưng tin tưởng sẽ hoàn thành tốt kế hoạch được đại hội đồng cổ đông thông qua.

Mai Anh