Điều chỉnh giá xăng dầu từ 15h hôm nay

26/03/2015 15:24 Mai Anh
(GDVN) - Bộ Công thương vừa có thông báo về việc điều chỉnh giảm mức chi Quỹ Bình ổn giá xăng nhưng yêu cầu doanh nghiệp xăng dầu không tăng giá bán.

Theo đó, trước diễn biến giá xăng dầu trên thị trường thế giới trong thời gian gần đây, nhằm hỗ trợ giảm chi phí đầu vào của doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh, Liên Bộ Công thương - Tài chính đã quyết định quyết định giảm mức xả quỹ bình ổn thay vì cho giảm giá mạnh hơn, cho phép các thương nhân đầu mối chỉ sử dụng Quỹ Bình ổn giá ở mức 1.020 đồng/lít nhằm giảm bớt khó khăn cho người dân.

Biểu giá cơ sở các mặt hàng xăng dầu ngày 26/3: Đơn vị: Đồng/lít,kg

Cụ thể giữ nguyên mức trích lập Quỹ Bình ổn giá như hiện hành. Điều chỉnh mức chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các loại xăng dầu như sau: Giảm 832 đồng/lít với các loại xăng từ mức 1.852 đồng/lít xuống còn 1.020 đồng/ ít.; Giảm 883 đồng/lít với các loại Dầu điêzen xuống còn 0,5 đồng/ lít; Dầu hỏa ngưng chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá, từ mức 837 đồng/lít xuống còn 0 đồng/ lít; Dầu madút ngưng chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá từ mức 927 đồng/kg xuống còn 0 đồng/ kg.

Sau khi thực hiện việc trích lập, sử dụng Quỹ Bình ổn giá các loại xăng dầu, các mặt hàng xăng dầu bằng đầu từ 15h chiều nay sẽ có giá không cao hơn mức: Xăng RON 92 là 17.286 đồng/lít; Xăng sinh học E5 là 16.956 đồng/lít; Dầu điêzen 0,05S là 15.883 đồng/ lít; Dầu hỏa là 16.073 đồng/ lít và dầu madút 180CST 3,5S là 12.653 đồng/kg.

Như vậy mức giá bán các mặt hàng xăng dầu sau việc điều chỉnh chi từ Quỹ Bình ổn xăng dầu vẫn được giữ nguyên, trong khi giá dầu hỏa và mazut các loại giảm lần lượt là 250 đồng và 110 đồng/lít.


Mai Anh